Wieczornica Niepodległościowa w Prątnicy

Opublikowano:

Uroczystą  mszą św rozpoczęły się obchody Narodowego Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej im.Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy.

10  listopada br w szkole. o godz. 17.00 mszę św. odprawił ks. Tomasz Mowiński   a następnie odbyła się Wieczornica -  montaż złożony ze słowa i muzyki. Tradycyjnie na sali gimnastycznej przygotowano stoliki dla publiczności, która licznie przybyła na uroczystość. 

Goście przy kawie i herbacie wysłuchali lekcji historii, usłyszeli o wolności, o którą walczyło kilka pokoleń Polaków. Wspominano bohaterów, często bezimiennych, którzy nie pozwolili zapomnieć o istnieniu narodu polskiego. 

Oprócz uczniów szkoły w spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Prątnicy i ościennych wsi, nauczyciele, dyrektor szkoły Dariusz Liberacki, wójt  Gminy Lubawa – Tomasz Ewertowski. , radny powiatu iławskiego - Marian Golder i sołtys  wsi  -Janusz Kowalkowski. (mz)