Sukces uczniów ze Zwiniarza w konkursie - „Młodzież zapobiega Pożarom”

Opublikowano:

2 marca 2018r. uczniowie SP w Zwiniarzu uczestniczyli w  Ogólnopolskim  Turnieju Wiedzy Pożarniczej - „Młodzież zapobiega Pożarom” (etap gminny). W eliminacjach, które odbyły się w siedzibie Urzędu Gminy w Grodzicznie wzięło udział 27 uczestników.

Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum  musieli rozwiązać test zawierający zagadnienia z zakresu przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, a także poznawanie tradycji oraz organizacji ochrony przeciwpożarowej.

W drugiej grupie wiekowej (klasy VII oraz gimnazjum) uczniowie zajęli:  

I miejsce-Wiktoria Szczepańska
II miejsce-Sebastian Wiecierzycki,
III miejsce Patryk Kliniewski

Grupowo uczniowie Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu zajęli I miejsce i zakwalifikowali się do etapu powiatowego.

W młodszej grupie (kl. I-VI):
II miejsce- Magdalena Klinkusz
V miejsce- Amelia Zielińska
VI miejsce – Kamil Witkowski

Grupowo uczniowie zajęli II miejsce, a Magdalena Klinkusz zakwalifikowała się do  etapu powiatowego turnieju.
Do konkursu uczniów przygotowała Marzena Trzcińska- nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu.

S.P  Zwiniarz