Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP Prątnica

Opublikowano:

Dnia 09.03.2018 r. o godzinie 16:30 w świetlicy wiejskiej w Prątnicy odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki.
Zebranie otworzył Prezes jednostki dh Waldemar Golder witając przybyłych gości: Wójta Gminy Lubawa, a jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tomasza Ewertowskiego, p.o. Komendanta Powiatowego st. kpt. Kamila Szczecha, Komendanta Gminnego- kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, radnego i sołtysa wsi Jana Kowalkowskiego, radnego powiatowego Mariana Golder, dyrektora Szkoły Podstawowej w Prątnicy Dariusza Liberackiego oraz członków czynnych, honorowych i wspierających, a także członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i Kobiecej Drużyny Pożarniczej.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano prezesa OSP – Radosława Nowakowskiego, natomiast protokolantem został dh Adam Grabowski.
Do komisji uchwał i wniosków wybrano: dh Pawła Zakrzewskiego, dh Konrada Buńka oraz dh Rafała Breńskiego.

Sprawozdanie finansowe odczytała dh Agnieszka Rozwadowska, sprawozdanie z działalności OSP i plan działalności na rok bieżący - dh Konrad Buńka, natomiast sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej odczytał dh Paweł Zakrzewski po czym udzielono Zarządowi OSP Prątnica absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy.
Kolejnym punktem było wręczenie odznaczeń za wysługę  lat:
- Stanisław Cieszyński za 60 lat wysługi
- Adam Grabowski za 20 lat wysługi
- Konrad Buńka za 5 lat wysługi
- Paweł Zakrzewski za 5 lat wysługi
- Mateusz Marszelewski za 5 lat wysługi
Na zakończenie głos zajęli kolejno Wójt Gminy Lubawa Tomasza Ewertowski, p.o. Komendanta Powiatowego Kamil Szczech oraz Komendant Gminny - kpt. Krzysztof Rutkowski.

ZG OSP RP Lubawa