Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Lubstynek

Opublikowano:

Dnia 09.03.2018 r. o godz. 18:30 w Zielonym Zakątku w Lubstynku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze jednostki OSP Lubstynek.
Zebranie otworzył Prezes jednostki dh  Kazimierz Chyźiński witając przybyłych gości: Wójta Gminy Lubawa, a jednocześnie Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tomasza Ewertowskiego, p.o. Komendanta Powiatowego st.kpt. Kamila Szczecha, Komendanta Gminnego- kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, Witolda Empel- członka ZOG ZOSP w Lubawie, ks. proboszcza Karola Schmidt, Lecha Serwotko oraz członków honorowych i wspierających.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Piotra Chyźińskiego, natomiast protokolantem został dh Roman Raczkowski.
Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił dh Roman Raczkowski, sprawozdanie i projekt planu finansowego na rok bieżący przedstawił dh Karol Kołecki, natomiast sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Cezary Meller.

W kolejnym punkcie głos zabrali Wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski, p.o. Komendant Powiatowy st. kpt. Kamil Szczech, Komendant Gminny kpt. Krzysztof Rutkowski,  ks. Karol Schmidt oraz Lech Serwotko.

Ostatnią częścią zebrania było wręczenie odznaczeń dla druhów jednostki OSP Lubstynek za wysługę  lat:
- Ryszard Truszczyński za 50 lat wysługi, (odznaczenie odebrał syn dh Andrzej Truszczyński)
Marek Mejka za 20 lat wysługi,
- Cezary Meller za 5 lat wysługi,
- Karol Kołecki za 5 lat wysługi,
- Damian Zakrzewski za 5 lat wysługi,

Materiał ZG OSP RP Lubawa