Marcin Banacki Prezesem klubu MLKS Motor Lubawa

Opublikowano:

Jak już informowaliśmy czytelników dotychczasowy Prezes klubu LKS Motor Lubawa  Marek Olejniczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji z dniem 31.12.2018. Funkcję prezesa klubu pełnił od 8 lipca 2015 roku.

Zarząd MLKS Motor Lubawa na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 02.01.2019 o godz. 16.00 zgodnie ze statutem paragraf 21 pkt. 1 C i pkt. 2 zwołał Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu na dzień 11.01.2019 godz. 18.00 w Sali Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Decyzją  delegatów przewodniczącym zebrania wybrano Jacka Różańskiego dyr. OSiR w Lubawie, sekretarzem został Marek Olejniczak. Były Prezes podziękował wszystkim za współpracę i potwierdził swoją gotowość do dalszej współpracy z klubem. Od kolegów z zarządu otrzymał upominek.

Po przegłosowaniu porządku zebrania powołano stosowne komisje: komisję uchwał i wniosków oraz skrutacyjną. Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu brało udział 21 delegatów. Delegaci przegłosowali III uchwały:

I uchwała - Udzielili  absolutorium dla  byłego prezesa klubu.
II uchwała - Dokonali zmiany w statucie: Na podst paragrafu 22 pkt.1-7 statutu klubu walne zebranie klubu zmieniło zapisy:
1. par 24  ust.1
Zarząd składa się z z od 5-7  członków, którzy spośród siebie wybierają prezesa, sekretarza i skarbnika.
2. par. 28  ust. 2 otrzymał brzmienie:
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego
3. par 33 ust. 1 otrzymał brzmienie:
dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są dwa podpisy
a Prezesa  i Skarbnika
b Prezesa lub Skarbnika oraz dowolnego członka Zarządu.

III uchwała: Dokonano  wyboru Marka Śnieżawskiego na członka Zarządu klubu.

Po krótkiej przerwie nowy Zarząd ukonstytuował się następująco: Prezesem klubu został - Marcin Banacki, skarbnikiem – Krzysztof Malinowski, sekretarzem - Jacek Szpanowski, Jerzy Jurkiewicz oraz Marek Śnieżawski zostali – członkami Zarządu.

Marcin Banacki jest członkiem Zarządu od  lipca  2018 roku, Z wykształcenia  jest lekarzem weterynarii. Piłka nożna jest jego pasją. W krótkich słowach podziękował za wybór, podziękował radnym za obecność na zebraniu oraz władzom i sponsorom za wsparcie finansowe.

Na zakończenie zebrania trener Krzysztof Malinowski. Przedstawił krótki zarys  pracy na najbliższy okres. Grupa seniorów  rozpoczyna przygotowania do sezonu już w najbliższy poniedziałek 14  stycznia.

(mz)