Najlepsi hodowcy bydła mlecznego 2016

Opublikowano:

W piątek 10 marca w zajeździe „Tropikana” w Rożentalu odbyło się spotkanie hodowców bydła mlecznego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. W corocznej ocenie wyników oraz osiągnięć uczestniczyło ponad 80 czołowych hodowców i producentów z regionu. W powiecie iławskim ocenie poddano 94 obory z terenu pięciu gmin. W gminie Lubawa dokonano analizy w 28 oborach. Ocenie podlegało 726 krów. Średnia wydajność mleka od 1 krowy wyniosła 7.921 kg.

Podczas spotkania wyróżniono i nagrodzono najlepszych producentów mleka i materiału hodowlanego w 2016 roku. Wśród nagrodzonych osób znaleźli się także rolnicy z terenu lubawskiej gminy, którym wójt gminy– Tomasz Ewertowski wręczył pamiątkowe dyplomy oraz książki.

Najwyższą wydajność - 10.290 kg uzyskali państwo Ewa i Mariusz Mazurowscy z Lubawy. Zostali oni nagrodzeni także w kategorii najlepszy hodowca z terenu powiatu iławskiego oraz w kategorii: najbardziej wydajna krowa, którą została Piękna 8. Wśród nagrodzonych osób znaleźli się także: Stefan Kordalski z Rożentala (wydajność 9.585 kg), Jan Grubalski z Wałdyk (9.360 kg), Kazimierz Żuralski z Grabowa (8.812 kg) oraz Barbara Kliniewska z Byszwałdu (8.756 kg).

Organizatorem uroczystości była Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie, oddział terenowy w Olsztynie. 

UG Lubawa