Zdolni i kreatywni

Opublikowano:

15 marca 2017 roku w murach Samorządowego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie odbył się konkurs na szczeblu powiatowym pt. „Zdolni i kreatywni”. Uczniowie Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach po raz trzeci wzięli  w nim czynny udział, angażując się we wszystkie z 10 konkurencji.  Zadaniem uczestników było m.in. przedstawienie scenki prezentującej wybrany zawód, przygotowanie baneru i prezentacji multimedialnej na temat swojej szkoły, dopasowanie opisanych czynności do konkretnego zawodu, ćwiczenia logopedyczne, budowanie konstrukcji z kartonów i ich zareklamowanie.

Reprezentantami Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach byli uczniowie:

1. Aleksandra Kempkowska
2. Patrycja Marszelewska
3. Martyna Pakalska
4. Jakub Krajewski

oraz rodzice: Pani Bernadeta Rafińska i Pani Jolanta Januszewska.

Opiekunem grupy, a także kibiców, była pedagog  Zespołu Szkół –  Ewa Renkel-Bucha.

Do konkurencji w tym roku przystąpiło 10 drużyn. Warto nadmienić, iż uczniowie gimnazjum rywalizowali z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy byli oceniani przez niezależne jury.  Większość zadań, do samego końca owianych była tajemnicą, więc należało głównie liczyć na spryt, inteligencję, pomysłowość i talent aktorski uczniów jak i rodziców.

Wszyscy nasi uczestnicy finalnie otrzymali zasłużone nagrody, pozyskane od licznych sponsorów. Nad organizacją konkursu, jego przebiegiem i podsumowaniem czuwali pracownicy: Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji  w Iławie, Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Samorządowego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie.

Konkurs ten był ciekawą inicjatywą, w której uczniowie poznali także tajniki wybranych zawodów, a  przedstawiciele poszczególnych profesji opowiadali o ich specyfice.

Udział w tego typu imprezach rozwija osobowość uczniów, poszerza ich umiejętności i zainteresowania oraz uczy podejmowania trafnych decyzji, nie tylko na ścieżce kariery, ale także w codziennych wyzwaniach, jakie niesie życie. 

Materiał ZS Grabowo-Wałdyki