Peregrynacja kopii obrazu Świętej Rodziny w dekanacie lubawskim w parafii św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła

Opublikowano:

Od początku XVII wieku jednym z głównych miejsc kultu Świętego Józefa w Polsce był Kalisz. Miejsce to, zwane także „Polskim Nazaretem”, jest związane z czczeniem obrazu Świętej Rodziny od przeszło 400 lat. Według tradycji kult ten rozpoczął się po uzdrowieniu, za przyczyną św. Józefa, mieszkańca wsi Szulec, niejakiego Stobienia.

Za poleceniem św. Józefa, który we śnie obiecał mu uzdrowienie, jeśli spełni prośbę i zleci namalowanie obrazu „Świętej Rodziny” oraz ofiaruje go kaliskiej kolegiacie. Od tamtego czasu do św. Józefa przybywają pielgrzymi nie tylko z Polski. Jego kult trwa nieprzerwanie do dzisiaj.

Warto przypomnieć, że 8.12.1870 r. Papież Pius IX ogłosił uroczyście św. Józefa patronem Kościoła Świętego. Natomiast w 1997 r. Papież Jan Paweł II, podczas pobytu w Kaliszu, zawierzył św. Józefowi wszystkie polskie rodziny oraz sprawę życia nienarodzonych dzieci zarówno w Polsce, jak i na świecie. Rok później Kaliszanie udali się do Watykanu z kopiami obrazu Św. Rodziny. Jedną ofiarowali Ojcu Św. Janowi Pawłowi II, a drugą pobłogosławioną przez Papieża przywieźli do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.

Odtąd Kopia obrazu Św. Rodziny nawiedzała parafie diecezji kaliskiej przez okres blisko dwóch lat. W każdej parafii Obraz przebywał jedną dobę, a w modlitewnym czuwaniu uczestniczyła cała wspólnota parafialna. Szczególne modlitwy zanosiły zwłaszcza rodziny, prosząc św. Józefa o opiekę i obecność Patrona w każdym momencie ich życia. Dzięki temu św. Józef stawał się nauczycielem i duchowym przewodnikiem dla każdego.

Opiekun Jezusa został na nowo przypomniany w Kościele Powszechnym dzięki ustanowieniu przez Papieża Franciszka 2021 roku – Rokiem Świętego Józefa. Między innymi dlatego kopia Obrazu Świętej Rodziny zaczęła nawiedzać kolejne polskie diecezje, a w maju peregrynuje w Diecezji Toruńskiej.

16 maja o godz. 18.00 obraz Świętej Rodziny dotarł ze Złotowa do parafii św. Jana w Lubawie.  Został on uroczyście wniesiony do kościoła przez strażaków, a na progu świątyni obraz przywitali ks. bp senior Andrzej Suski wraz z ks. Marcinem Staniszewskim i kapłanami. Następnie obraz w procesji został przeniesiony do prezbiterium i ustawiony obok ołtarza. Po powitaniu ks. Biskupa przez przedstawicieli rodzin z naszej parafii, ks. Proboszcz poprosił Jego Ekscelencję o sprawowanie Eucharystii oraz wygłoszenie homilii.

W słowie ks. Biskup przybliżył wydarzenia z życia Świętej Rodziny oraz zaznaczył rolę, jaką odegrał św. Józef w historii zbawienia.

- Okazją by rodzina parafialna, a w niej każda rodzina chrześcijańska, doświadczyła duchowego spotkania z Jezusem, Józefem, Maryją, umocniła w tym spotkaniu więzi, by każda rodzina zobaczyła siebie w świetle wiary Bożego powołania, ale także piękna i dobra, które płynie z dobra i miłości.
- Rodzina jest początkiem każdego z Nas. W rodzinie uczymy się wzajemnej miłości, pierwszych żali i przebaczenia, w rodzinie przekazywane są początki wiary. Chcemy żyć w rodzinach, dlatego dziś kierujemy wzrok w kierunku Rodziny Świętej, bo ona jest przez Nas otaczana od stuleci wielką czcią, stała się dla nas Bożym znakiem. Każdy znak coś wskazuje, o czymś mówi  ta ikona do Polaków. Jakie niesie przesłanie ta Rodzina Święta?
- Św. Jan Paweł II powiedział o rodzinie „Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą …”
 - Ks. Biskup nawiązał również do słów błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego i jego nauki. Słów, które wypowiedział na temat rodziny.
- Pamiętajcie, wszystko może się zmienić, ale na zawsze największą silą zostanie czysta moralnie rodzina - wierna Bogu.
- Dla Prymasa naród to rodzina rodzin. „Słusznie mówi się, że naród jest rodziną rodzin, bo narodowi, państwu i Kościołowi najwięcej dają rodziny, rodzice, mąż i żona”. Stanowi o „być albo nie być” społeczeństwa. „W jedności rodziny i jej umocnieniu widzimy wzmocnienie jedności Narodu. Naród składa się z rodzin i dlatego każdy, kto chce umocnienia Narodu, musi pracować nad umocnieniem rodziny” .

- Patrząc na ten obraz weźmy wzór z tej rodziny. Jest to przesłanie chrześcijańskie. Niech przez te święte nawiedzenie Rodzina Święta otoczy nas i każdą rodzinę swoim płaszczem. Nasze rodziny, ale i całą rodzinę parafialną - zakończył ks. Biskup homilię.

W dniu dzisiejszym dalsze uroczystości w kościele św. Jana, a po mszy św. o godz. 16.30 uroczyste przekazanie kopii obrazu Świętej Rodziny do parafii św. Anny.

Godz. 12.00 Anioł Pański i różaniec  w intencji Kościoła,Ojczyzny i naszych rodzin

15.00 Bierzmowanie ,którego udzieli ks.bp Józef Szamocki

16.30 Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich .Po Mszy św. odprowadzony zostanie obraz procesyjnie do fary.

Na podst. Michalici.pl opr. mz