Uroczystości 102. rocznicy plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu – Lubstynek, Złotowo

Opublikowano:

Uroczystości 102. rocznicy plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu – Lubstynek, Złotowo, 21 czerwca 2022Na uroczystość zaprosili: dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku dr Paweł Warot oraz wójt gminy Lubawa mgr inż. Tomasz Ewertowski.

W br. przypada 102. rocznica plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy pomniku w Lubstynku, przy którym świętowaliśmy 100. rocznicę plebiscytu. Pomnik został ufundowany przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku.

Kwiaty złożył gospodarz wydarzenia i organizator uroczystości wójt gminy Lubawa Tomasz Ewertowski. W imieniu Oddziału IPN w Gdańsku w uroczystości uczestniczył Mateusz Dąbrowski z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa. Wśród gości wydarzenia był także obecny poseł Robert Gontarz.

Główna część wydarzenia odbyła się w Złotowie. W historycznym kościele św. Barbary odbyła się uroczysta Msza święta. Następnie z tytułu odsłonięcia tablicy poświęconej historii plebiscytu (przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku), okolicznościowe przemówienie wygłosił prof. Mirosław Golon, zastępca dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Szkole Podstawowej im. Orła Białego. W jej programie znalazły się słowo dyrektor szkoły Justyny Kwiatkowskiej, montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów. wystąpienie wójta gminy Lubawy Tomasza Ewertowskiego oraz prelekcja Przemysława Olstowskiego, prof. Instytutu Historii PAN, członka Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Gdańsku. Słowo wygłosił także prof. UMK Józef Binnebesel, krewny zasłużonego złotowskiego proboszcza Jana Chabowskiego, wnuk obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku we wrześniu 1939 r. 

źródło IPN Gdańsk 
foto mz
Biuletyn_CZERWIEC_2022_v2.pdf