Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie po remoncie

Opublikowano:

29  czerwca  w nowo wyremontowanym budynku  Środowiskowego Domu Pomocy  w Lubawie nastąpiło uroczyste otwarcie  po modernizacji w obecności władz  samorządu oraz w imieniu  marszałka województwa  członka  Zarządu  - Jolanty Piotrowskiej.Wszystkich powitała  Dorota Kowalska  aktualnie kierownik SDS.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób dorosłych, które mają trudności związane z prawidłowym funkcjonowaniem w samodzielnym życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. 

W tym roku mija 25 lat od powstania  ŚDS w Lubawie . Początki były trudne przez te  wszystkie lata skorzystało ponad  90  podopiecznych.Inicjatorem powstania tego domu  był  Pan Marek  Kaucz obecny  Dyrektor DPS w Iławie z filią w Lubawie -mówiła pani kierownik .

Do 2012 roku ŚDS  funkcjonował  w strukturach MOPS.1  stycznia 2013 roku  powstała  samodzielna  jednostka organizacyjna,której kierownikiem została  Pani Krystyna  Treder obecna podczas otwarcia.

Mija 25 lat więc i obiekt został  kompleksowo zmodernizowany- system  wymiany powietrza, nowe sale ,łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych,modernizacja  oświetlenia, podjazdy, jasne  sale, oddzielne  wejścia  do nowego  budynku,ocieplenie, remont poszycia dachowego  itd..

Głos  zabrał także burmistrza  Maciej Radtke ,który podziękował wszystkim ,którzy przyczynili się  do  zmodernizowania   tego budynku a szczególnie pracownikom urzędu. 1 czerwca 2021  roku podpisana został umowa na  realizację zamówienia z firmą Mezarist  Michał Zarembski z Olsztyna ale  rożne perturbacje w tym  covid,  wpłynął na  zmianę terminu  oddania obiektu.-podkreślił  burmistrz

Projekt architektoniczny  przygotował Krzysztof Popinski z architektury z Warszawy.

W części artystycznej  uczestnicy ośrodka  przygotowali konkurs pt." Jaka to Piosenka". W finale  rywalizacji  zwyciężyła Pani  Urszula. Na zakończenie na świeżym powietrzu, wszyscy zasiedli  do wspólnego  posiłku.

Kompleksowo zmodernizowany obiekt powstał  w ramach projektu pod nazwą „Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych”  dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i środków  własnych miasta.