„BĄDŹ ZDRÓW - Akcja profilaktyczna w Lubawie

Opublikowano:

Stowarzyszenie Iławski Klub „Amazonki” oraz Lubawskie Centrum Aktywności Społecznej  zaprosili mieszkańców Lubawy i okolic na spotkanie pod hasłem „BĄDŹ ZDRÓW". Akcja profilaktyczna  w Lubawie  został  dofinansowana w ramach  realizacji zadania pt.Bądź zdrów -Działanie w zakresie profilaktyki i promocji  Zdrowia  ze środków  Powiatu Iławskiego.

Spotkanie odbyło się w piątek  28 października  br od godz. 14:00  Gośćmi tego spotkania byli: dr.n.med. Piotr Winczur  -onkolog, Ewa Górko specjalista z zakresu promocji zdrowia, dietetyk Marta Zdunkiewicz

-„Pomagając innym – pomagasz sobie” to nasze motto, które towarzyszy nam od chwili powołania stowarzyszenia z i Cechuje nas wrażliwość na potrzeby innych, empatia, bezinteresowność, otwartość na drugiego człowieka.

Działalność swoją opieramy na pracy społecznej ogółu członków, a w szczególności ochotniczek. Docieramy w szpitalach do kobiet po operacji raka piersi i udzielamy im wsparcia psychicznego oraz niezbędnych informacji wykorzystując własne doświadczenia. Podejmujemy szerokie działania edukacyjno-profilaktyczne mając na celu zmniejszenie śmiertelności z powodu raka piersi, współorganizujemy kampanie społeczne dotyczące walki z rakiem piersi. Dowodem jest to, że jesteśmy dziś z Państwem. - mówi prezes stowarzyszenia Pani Adela Kowalska.

Pani  prezes podziękowała władzom samorządowym miasta  za umożliwienie skorzystania z pomieszczenia LCAS.

W  tym roku odbyły się prelekcje na tematy:  "Nasze zdrowie  jest bezcenne " dr.n.med Piotr Winczur, odczyt na temat "Profilaktyka raka piersi" specjalista. ds. promocji zdrowia Ewa Górka,prelekcja "Tajniki zdrowego żywienia i aktywny tryb życia" dietetyk - Marta Zdunkiewicz.
Można było skorzystać z bezpłatnego badania ciśnienia tętniczego, poziomu cukru . Firma  Audiofon z Nowego Miasta Lub. badała słuch oraz wiele innych ciekawych tematów  omawianych było podczas spotkania w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej na zamku. 

od autora

Diagnoza choroby nowotworowej i leczenie onkologiczne wymagają psychicznego przystosowania do nowej sytuacji. Zarówno pacjent, jak i jego bliscy przechodzą przez proces psychicznej adaptacji, który prowadzi do zrozumienia, czym jest wykryta choroba i na czym polega proponowane leczenie.

Panie potrafiły się zorganizować i spotykają się ,aby wzajemnie się wspierać i dowiadywać o chorobach nowotworowych.

Niestety gorzej to wygląda u Panów.Z własnego doświadczenia wiem,że za mało mówi się o chorobach nowotworowych u mężczyzn  i w tym  temacie nic się nie dzieje a  jest wiele  do zrobienia. Jest to niezmiernie ważne dla osoby chorej i jej  bliskich.

Marian Żuchowski