Komunikat z przeprowadzonego Turnieju Rekreacyjno-Sportowego z udziałem Sołtysów, Rad Sołeckich i Mieszkańców Wsi, który odbył się w dniu 25.07.2010r w Prątnicy. W festynie uczestniczyło 9 Rad Sołeckich oraz pracownicy Urzędu Gminy Lubawa.
(2010-07-27)
Rodziny, w których występują kryzysy związane z wychowaniem dzieci, długotrwałym bezrobociem czy wykluczeniem społecznym, najczęściej nie wiedzą jak sobie poradzić z kłopotami. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa wyszedł z inicjatywą i w ramach projektu systemowego „Aktywna rodzina” objął wsparciem 36 rodzin nowatorską formą wsparcia jaką jest asystent rodzinny.
(2010-07-27)
Od czerwca Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa realizuje kolejny projekt z funduszy unijnych. Tym razem jest on skierowany do 80 mieszkańców gminy Lubawa, którzy ukończyli 50 rok życia i są w wieku aktywności zawodowej. Głównym celem tego projektu jest aktywizacja i integracja społeczna tych osób oraz wzmocnienie ich samooceny, a także zmiana mentalności z biernej na aktywną.
(2010-07-26)
W minioną sobotę mieszkańcy Sampławy bawili się na pikniku rodzinnym, który został zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
(2010-07-26)
Na mocy dekretu ordynariusza Diecezji Toruńskiej bp. Andrzeja Suskiego, ks. Janusz Kowalski z dniem 25 lipca zakończył pracę w parafii św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła.
(2010-07-25)
W ramach kampanii społecznej „mali obywatele” prezentujemy Państwu wywiad z Edwardem Balewskim, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Złotowie, gdzie od 2005 roku funkcjonuje grupa zabawowa.
(2010-07-24)
Realizacja treningu motywacyjno-wzmacniającego zaplanowana jest na miesiąc lipiec. Uczestnicy projektu, którzy podzieleni są na trzy grupy mają zajęcia w Lubawie przy ul. Kościelnej 5.
(2010-07-24)
Burza i ulewa, która przeszła w dniu dzisiejszym około godziny 14.00 nad naszym miastem, nie poczyniła na szczęście większych strat. Na ulicy Wyzwolenia , połamane zostały gałęzie i przewróciły się dwa drzewa na drogę.
(2010-07-23)
Wójt Gminy Lubawa podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi gminnej Rodzone – Kazanice do gminnych terenów inwestycyjnych.
(2010-07-23)
Na stronie Festiwalu Piosenki Innej dostępna jest już lista osób zakwalifikowanych do konkursu III Festiwalu Piosenki Innej
(2010-07-22)
Wczoraj i dziś na boisku Orlik przy szkole podstawowej, zorganizowany został Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych drużyn 5 osobowych, które rozegrały mecze w systemie każdy z każdym.
(2010-07-21)
Już w najbliższy weekend to jest 23-25 lipca 2010r. przy Młynie Brata Jana w Bratianie odbędzie się IX Ogólnopolski Zlot Fanów Queen. Impreza ta przyciąga fanów legendarnej grupy z całej Polski ale nie tylko. W tym roku swoją obecność zapowiedzieli fani z fan clubów z Anglii i Niemiec.
(2010-07-21)
W czwartek, 15.07.2010 instruktorzy i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lubawie wybrali się na pole bitwy grunwaldzkiej. Szczęk łańcuchów, świst mieczy i toporów – takimi dźwiękami przywitała Ich średniowieczna wioska rycerska. Rycerze, straceńcy, kaci – to tylko nieliczni jej mieszkańcy, których można było tam spotkać.
(2010-07-20)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn. „Aktywność Twoją szansą na .lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego od lipca do września realizuje Trening Kompetencji i umiejętności społecznych z podziałem na trzy grupy.
(2010-07-20)
W ramach europejskiego roku walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym zorganizowano w Szczepankowie piknik rodzinny. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji.
(2010-07-20)
W ramach kampanii społecznej „mali obywatele” prezentujemy Państwu wywiad z psychologiem Magdaleną Śmiałek, prowadzącą zajęcia z dziećmi w grupach zabawowych działających na terenie gminy Lubawa.
(2010-07-19)
W dniu dzisiejszym około godziny 14.00 w miejscowości Mortęgi zapaliło się pomieszczenie gospodarcze pokryte eternitem, w którym znajdowała się m.in. stolarnia. Na poddaszu tego pomieszczenia znajdowała się warstwa ściółki ze słomą.
(2010-07-18)
Przy Szkole Podstawowej w Złotowie kończy się budowa sali gimnastycznej. Przy Zespołach Szkół w Grabowie-Wałdykach i Kazanicach powstają boiska wielofunkcyjne.
(2010-07-18)
Seryjnego gwałciciela, który grasował na Polach Grunwaldzkich wśród rycerskich obozowisk zatrzymała policja z Ostródy. 35-letni Janusz M. może mieć na swoim koncie nawet kilkanaście gwałtów.
(2010-07-17)
Wzmożony ruch na drogach związany między innymi z obchodami 600 lecia Bitwy pod Grunwaldem, jednocześnie początek weekendu, to okres niebezpieczny na naszych drogach. 16 lipca br. na krajowej 15, na skrzyżowaniu w Sampławie z drogą wojewódzką w kierunku na Iławę, doszło do dwóch zdarzeń w tym samym miejscu.
(2010-07-17)
15 lipca 1410 roku wojska polsko-litewskie pokonały wojska zakonu krzyżackiego pod Grunwaldem, a bitwa ta stała się największą bitwą średniowiecznej Europy.
(2010-07-16)