Już drugi rok działa uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program dotacyjny MÓJ PRĄD, który ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie naszego kraju.
(2020-09-25)
32 lampy bakteriobójcze dwufunkcyjne, 600 sztuk przyłbic, 200 masek z certyfikatem, rękawice nitrylowe, medyczne oraz 5 sztuk dyfuzorów do dezynfekcji dłoni – to zakupy Starostwa Powiatowego w Iławie, które mają pomóc w ochronie przed wirusem SARS-CoV-2. Transakcja jest w trakcie realizacji.
(2020-09-24)
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako Grantodawca, wybrana przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020
(2020-09-16)
Podsumowanie sezonu, jak przebiegał on w dobie koronawirusa, co udało się zrobić, a czego nie, czy turyści zachowywali reżim sanitarny – rozmawiamy ze Sławomirem Ciszewskim, dyrektorem Portu Śródlądowego w Iławie.
(2020-09-15)
Starostwo Powiatowe w Iławie wspólnie z członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Olsztyn zainicjowało akcję sprzątania plaży miejskiej tzw. „dzikiej” przy ul. Kajki w Iławie. Odbędzie się ona w sobotę 12 września 2020 r., o godzinie 12:00. W przedsięwzięciu wezmą udział nurkowie z Akademickiego Klubu Płetwonurków „Skorpena” w Olsztynie.
(2020-09-10)
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jest od początku epidemii koronawirusa na pierwszej linii frontu w walce z nim. Raporty dzienne, pomoc osobom w kwarantannie, udzielanie informacji, kierowanie do odpowiednich służb, wszelkie zalecenia, wytyczne – wszystkie te sprawy leżą w gestii Sanepidu.
(2020-08-31)
W październiku 2019 roku władze Powiatu Iławskiego podpisały umowę na realizację oświatowej inwestycji w Lubawie, na przebudowę pomieszczeń w kompleksie Zespołu Szkół w Lubawie przy ul. Rzepnikowskiego 4. Inwestycja właśnie została zrealizowana.
(2020-08-27)
Od 1 lipca br. trwa nabór wniosków do programu "Moja Woda" przygotowanego w celu łagodzenia skutków suszy poprzez budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Program finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a skierowany do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się jednorodzinny budynek mieszkalny.
(2020-08-26)
Informujemy, że LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych. LUBAWA – 10 września 2020 w godzinach od 10.00 do 17.30 przy Miejskim Ośrodku Zdrowia, ul. Rzepnikowskiego 20
(2020-08-21)
Liczba bezrobotnych według stanu na koniec lipca 2020 r. wyniosła 1860 osób. W porównaniu do lipca 2019 jest to więcej o 346. Pozytywna jest natomiast tendencja spadku bezrobocia utrzymująca się od 2 miesięcy. W czerwcu odnotowano spadek o 123 bezrobotnych, a w lipcu o 128 bezrobotnych.
(2020-08-09)
W związku z trwającymi pracami nad projektem „Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” oraz budżetu powiatu na 2021 r. zapraszamy do składania propozycji zapisów dotyczących pozafinansowej współpracy powiatu z NGO (organizacjami pozarządowymi), które mogłyby być zawarte w Programie na 2021 r.
(2020-08-08)
Z początkiem maja na wniosek Szpitala Laboratorium Diagnostyczne w Iławie zostało umieszczone na „Liście laboratoriów COVID-19” Ministerstwa Zdrowia. Od tego momentu Szpital rozpoczął działania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na zakup sprzętu umożliwiającego wykonywanie badań w kierunku koronawirusa.
(2020-07-30)
W sierpniu rozpoczyna się kolejny cykl wycieczek oraz spotkań związanych z kulturą i historią Lubawy oraz Ziemi Lubawskiej realizowany przez Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w ramach zadania publicznego dofinansowanego przez Powiat Iławski.
(2020-07-30)
Od 1 sierpnia 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Na ich mocy dla tych jednostek wprowadzony zostaje jeden rejestr, zaś organami rejestrującymi będą starosta lub właściwy polski związek sportowy.
(2020-07-28)
Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie zakupił ze środków własnych nowoczesną karetkę transportową wyposażoną m.in. w nosze główne, krzesełko składane, fotel kardiologiczny i środki łączności.
(2020-07-21)
W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” oraz budżetu powiatu na 2021 r. zapraszam do składania propozycji zapisów dotyczących pozafinansowej współpracy powiatu z NGO (organizacjami pozarządowymi), które mogłyby być zawarte w Programie na 2021 r.
(2020-07-15)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Iławie wchodzi w skład Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie. To placówka oświatowa, dla której organem prowadzącym jest Powiat Iławski. Co ważne, pracuje w trybie nieferyjnym, czyli przez cały kalendarzowy rok.
(2020-07-07)
„Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Szpitala w Iławie w celu przeciwdziałania COVID-19” – tak nazywa się projekt, na który szpital otrzymał dofinansowanie od Samorządu Województwa, w wysokości 697.850,00 zł (85 procent całego zakupu). Wkład własny placówki wyniósł 123.150,00 zł. Dziś, tj. 2 lipca, podpisano umowę przypieczętowującą przedsięwzięcie.
(2020-07-04)
Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19 niezmiennie pacjentom mierzona jest temperatura, saturacja i liczba oddechów, pacjenci wypełniają także wstępną ankietę kwalifikacji. Osoby z podejrzeniem zakażenia COVID-19 są izolowani, jest im pobierany wymaz w kierunku koronawirusa. W Powiatowym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Iławie z dniem 20 maja 2020 r. przywrócone zostały planowe zabiegi operacyjne.
(2020-06-30)
W Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie zakończył się właśnie realizowany przez Powiat Iławski Projekt pt. „Kształcenie zawodowe w 3D”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.
(2020-06-25)
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych powiatu iławskiego odbywać się będzie poprzez stronę internetową https://nabor.pcss.pl/ilawa . Od 15 czerwca, elektronicznie, będzie można przesłać wniosek wraz z załącznikami – informuje Renata Motylińska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie.
(2020-06-14)