,,Bezpiecznie w szkole i po szkole” warsztaty w parku rozrywki Mandoria

Opublikowano:

Dnia 15 listopada 2023 roku uczniowie klas 4-6 SP w Tuszewie udali się do parku rozrywki „Mandoria” niedaleko Łodzi, by wziąć udział w warsztatach edukacyjnych ,,Bezpiecznie w szkole i po szkole” . Celem zajęć była poprawa bezpieczeństwa dzieci ze szkół podstawowych poprzez zwiększenie ich wiedzy na temat zagrożeń mogących wystąpić w ich otoczeniu – zarówno w drodze do szkoły, jak i poza nią. 

Kolejnym aspektem było uświadomienie dzieciom zagrożeń w ruchu drogowym, sposobów radzenia sobie z nimi i właściwego reagowania oraz budowanie u dzieci dobrych nawyków w zakresie dbania o bezpieczeństwo własne w ruchu drogowym.  Zajęcia prowadzili pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą i chętnie odpowiadali na pytania prowadzącej.

Projekt objęty był patronatem honorowym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Inspekcję Transportu Drogowego, a udział uczniów w warsztatach był bezpłatny, jednak liczba miejsc była ograniczona. Jedna szkoła podstawowa mogła zgłosić maksymalnie 100 uczniów, a o możliwości wzięcia udziału w projekcie decydowała kolejność zgłoszeń w dniu rejestracji do projektu.

Wolny czas spędzili na zabawach, korzystając ze wszystkich atrakcji, które skrywała dla nich „Mandoria”. Uczniowie otrzymali także ciepły posiłek. Koordynatorkami była pani Dorota Malinowska i Izabela Zapora.

materiał SP w Tuszewie