W dniach 18.03.2024r. – 04.04.2024r. Gmina Lubawa we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Lubawa oraz klubami seniora i kołami gospodyń wiejskich realizowała wydarzenie kulturalno – edukacyjne pod nazwą „Wiosna z Kołami Gospodyń Wiejskich” mające na celu wymianę doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami oraz promowanie działań oddolnych integrujących społeczność z terenu gminy Lubawa.
(2024-04-05)
Gmina Lubawa otrzymała 25 tys. zł dofinansowania (50 proc. wartości inwestycji) w ramach tegorocznego naboru wniosków do programu samorządu województwa pod nazwą "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.
(2024-04-04)
Na Sesji Rady Gminy gościliśmy uczniów gminnych szkół, którym przyznano stypendia za wysokie wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Gratulacje, pamiątkowe dyplomy oraz upominki wyróżniającym się uczniom przekazał wójt Tomasz Ewertowski.
(2024-03-28)
W niedzielę 24 marca w Gminnej Hali Sportowej w Byszwałdzie odbyła się Gminna Gala Sportu. Uroczystość była przede wszystkim okazją do podsumowania sportowych osiągnięć, wydarzeń i przekazania podziękowań sportowcom, zawodnikom, trenerom, działaczom oraz osobom związanym ze sportem i działającym na rzecz sportu i promocji Gminy Lubawa.
(2024-03-26)
Wójt Tomasz Ewertowski wziął udział w spotkaniu samorządowców z Aleksandrą Gajewską - wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, gdzie w ramach konsultacji zachęcano samorządy do udziału w programie „Maluch +”. Wśród planowanych zmian rządowego wsparcia dla inwestycji w opiekę wczesnodziecięcą ma być m.in. zwiększenie dofinansowania do utworzenia jednego miejsca w żłobku z 36 tys. zł do 57 tys. zł.
(2024-03-24)
VIII edycja Kongresu Przyszłości - Samorządy i Gospodarka 2024 była ważnym wydarzeniem społeczno-gospodarczym na Warmii i Mazurach. Rok rocznie kongres jest miejscem, gdzie odbywają się ciekawe dyskusje, pojawiają się inspirujące pomysły i innowacyjne rozwiązania dla przyszłości naszego regionu.
(2024-03-23)
W czwartek 7 marca, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyły się uroczyste obchody jubileuszu małżeństwa. Podczas uroczystości nie zabrakło wzruszających momentów, wspomnień z minionych lat oraz ciepłych słów skierowanych do Jubilatów.
(2024-03-08)
Dzisiaj pracownicy Urzędu Gminy Lubawa przeprowadzili pierwsze wizje lokalne dróg, po przejeździe kolumn wojskowych w ramach ćwiczeń #DRAGON-24. Szkody powstałe na drogach publicznych, związane z ćwiczeniami, będą oszacowane przez specjalistów wojskowych. Następnie zostaną przeprowadzone naprawy tych dróg
(2024-03-07)
Mszą świętą oraz uroczystym apelem w Szkole Podstawowej im. Kard. Stanisława Dziwisza w Kazanicach uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych. Nazwano ich Wyklętymi, bo mieli być zapomniani, a także przypisywano im zbrodnie, których nie popełnili. W gminie Lubawa od lat organizujemy gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
(2024-03-05)
Wójt Gminy Lubawa informuje, że przyjmuje zgłoszenia właścicieli zwierząt domowych (psów, kotów) zainteresowanych ich sterylizacją lub kastracją z dofinansowaniem środków gminy Lubawa w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubawa w 2024 r.”
(2024-03-05)
„Poprawa dostępności mieszkańców Gminy Lubawa do usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lekarskiej i pielęgniarskiej w 2024 roku”. Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni wolne od pracy, tj. w soboty i niedziele (od godziny 10.00 do 14.00) wynikało przede wszystkim z licznych monitów mieszkańców,
(2024-02-29)
Wysoce zjadliwa grypa ptaków wywołana przez wirus HPAI jest zakaźną i wysoce zjadliwą chorobą wirusową, na którą podatny jest zarówno drób jak i ptaki dzikie. Podaje się do wiadomości mieszkańców Gminy Lubawa Rozporządzenie Nr 5 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
(2024-02-22)
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa informuje, że zakończyły się prace nad opracowaniem projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubawa na lata 2024-2026 jest on propozycją zintegrowanych działań na rzecz rodziny realizowanych na terenie gminy Lubawa w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
(2024-02-13)
Rok 2023 był dla gminy Lubawa czasem wytężonej pracy. Był to bardzo dobry rok, w którym gmina zrealizowała 50 inwestycji. Na wiele z nich zostały pozyskane wielomilionowe dofinansowania. Prezentujemy film, na którym zostały przedstawione najważniejsze działania gminy w ubiegłym roku
(2024-02-05)
W środę 24 stycznia odbyła się Konferencja Noworoczna podsumowująca działalność inwestycyjną, kulturalną i społeczną gminy Lubawa. Spotkanie było okazją do zaprezentowania najważniejszych zadań realizowanych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.
(2024-01-26)
18 stycznia w zabytkowej świątyni parafii pw Św. Wawrzyńca w Rożentalu odbył się Gminny koncert kolęd zorganizowany przez Wójta Gminy Lubawa Tomasza Ewertowskiego oraz Proboszcza Parafii pw. Św. Wawrzyńca księdza Krzysztofa Górskiego.
(2024-01-19)
Gmina Lubawa w ramach programu „Maluch + 2022-2029” otrzymała dofinansowanie na utworzenie żłobków w miejscowościach Grabowo oraz Prątnica. W ramach zadania planuje się utworzenie 32 miejsc opieki dla dzieci do lat 3l, po 16 miejsc na jeden żłobek.
(2023-12-29)
Tradycją stało się organizowanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa spotkania wigilijno-opłatkowego dla osób starszych i samotnych z terenu gminy Lubawa.W tym roku spotkanie odbyło się 13 grudnia.
(2023-12-14)
Wójt Gminy Lubawa, Tomasz Ewertowski, znalazł się w gronie laureatów, odbierając statuetkę „Orła 15-lecia”. Nagroda ta jest potwierdzeniem uznania za wyjątkową pracę i wkład w rozwój oraz efektywności w zarządzaniu gminą. Wyróżnienie to wyraz kompetencji i umiejętności zarządzania, przyczyniających się do podnoszenia standardów życia mieszkańców gminy i dających dobre perspektywy rozwoju ich dobrostanu w przyszłości.
(2023-12-05)
W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został wprowadzony obowiązek ewidencjonowania przez gminy zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
(2023-11-28)
Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy razem przeżyli pół wieku. W Urzędzie Gminy Lubawa z tej właśnie okazji gościliśmy 10 wyjątkowych par. Podczas uroczystości, wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość poprowadziła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Maria Bulińska.
(2023-11-15)