W dniu 29 marca 2023r. w sali sesyjnej Urząd Gminy Lubawa odbyło się spotkanie wójta Tomasza Ewertowskiego z przedstawicielkami 12 kół gospodyń wiejskich oraz 5 klubów seniora z terenu gminy Lubawa.
(2023-03-30)
W czwartek 9 marca odbyło się ważne spotkanie z Rafał Weber - Wiceminister Infrastruktury i Andrzej ŚLIWKA - Wiceminister Aktywów Państwowych na temat rządowych inwestycji infrastrukturalnych w naszym regionie.
(2023-03-11)
Podczas sesji Rady Gminy Lubawa 28 lutego wójt Tomasz Ewertowski oraz kierownik Zespołu Doradztwa w Iławie Zbigniew Rudnicki pogratulowali rolnikom – laureatom krajowych i wojewódzkich konkursów „Sposób na Sukces” i AgroLiga.
(2023-03-02)
W związku z pytaniami mieszkańców informujemy, że ankiety dotyczące wariantów trasy S5 można przesyłać do GDDKiA w Olsztynie do dnia 28.02.2023 roku. Ankiety należy składać lub przesłać pocztą na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
(2023-02-26)
Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 7 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), do obszaru zagrożonego na terenie Gminy Lubawa
(2023-02-14)
Lata 1992-2022, to trzy dekady istnienia Gmina Lubawa jako podstawowego szczebla samorządu terytorialnego. Konferencja była dobrą okazją do podkreślenia znaczenia i podsumowania współpracy. Z okazji Jubileuszu 30-lecia otrzymaliśmy od wielu instytucji i podmiotów szereg podziękowań oraz listów gratulacyjnych.
(2023-01-29)
Działalność Gmina Lubawa została zauważona i doceniona na arenie wojewódzkiej oraz krajowej. Między innymi zostaliśmy docenieni przez samorząd województwa w zakresie działalności sportowej, ochrony środowiska i polityki społecznej.
(2023-01-27)
Podczas Jubileuszu 30-lecia Gminy Lubawa zaproszeni goście wypowiadali się na temat osiągnięć Gminy Lubawa i jej dynamicznego rozwoju: Senator RP Bogusława Orzechowska, Roman Gontarz - Poseł na Sejm, Grzegorz Kierozalski - dyrektor warmińsko-mazurskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Piotr Opaczewski - Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski i st. bryg. Tomasz Ostrowski - Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
(2023-01-26)
30 lat Gmina Lubawa funkcjonuje jako odrębna jednostka samorządu terytorialnego. To długi okres dla naszej wspólnoty samorządowej. Zmiany jakie zaszły w samorządzie, zakres przeprowadzonych inwestycji, rozwój gminy w różnych obszarach życia społecznego to tylko wycinek działalności samorządu, który został zaprezentowany w filmie.
(2023-01-24)
W czwartek 29 grudnia odbyła się XL Sesja Rady Gminy Lubawa. Było to jedno z najważniejszych posiedzeń w roku, bo dotyczyło budżetu gminy na 2023 r.Ponad 61 milionów złotych po stronie dochodów i około 70 milionów złotych po stronie wydatków - to najkrótsze podsumowanie budżetu na 2023 dla gminy Lubawa.
(2022-12-29)
Zakończyło się zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego w Sampławie poprzez doposażenie obiektu w zestaw kontenerowy szatniowy”. Nowoczesny kontener służy przede wszystkim dzieciom i młodzieży korzystającym na co dzień z boiska trawiastego.
(2022-12-20)
W czwartek, 8 grudnia, wójt gminy Tomasz Ewertowski złożyli hołd pomordowanym przez hitlerowców mieszkańcom ziemi lubawskiej. W upamiętnieniu wzięli udział: uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sampławie, dyrektor placówki Hanna Ewertowska, nauczyciele, przedstawiciele rodziców oraz sołtyska sołectwa Sampława.
(2022-12-09)
Odpowiadając na pełne frustracji wystąpienie pana Różańskiego – dyrektora OSiR w Lubawie, które pojawiło się w przestrzeni medialnej na temat „Gminnej Gali Sportu” w Byszwałdzie uprzejmie wyjaśniamy, że gala sportu została zorganizowana z okazji 30-lecia powstania Gminy Lubawa, jako odrębnej jednostki administracyjnej utworzonej w 1992 r. z podziału Miasta i Gminy Lubawa.
(2022-12-07)
W sobotę 26 listopada w świetlicy wiejskiej w Rożentalu odbyło się spotkanie Sołtysów i Rad Sołeckich z terenu gminy Lubawa. W wydarzeniu uczestniczyli także wójt Tomasz Ewertowski wraz z małżonką oraz sekretarz Adam Roznerski, który przeprowadził szkolenie na temat roli sołtysa w rozwoju wsi. 
(2022-12-03)
Podczas Gali wyróżniono 30 sportowców, którzy na przestrzeni minionych lat osiągnęli wysokie wyniki sportowe. Wyboru wyróżnionych dokonała specjalnie do tego celu powołana 10-osobowa Kapituła, którą utworzyli trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego oraz przedstawiciele Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie.
(2022-11-28)
Przez kilka ostatnich dni dzieci, młodzież i osoby dorosłe z terenu gminy Lubawa mogły uczestniczyć w turniejach i zawodach sportowych organizowanych w ramach „Tygodnia z kulturą fizyczną z okazji 30-lecia Gminy Lubawa”. Zwieńczeniem wydarzenia była Gala Sportu, która odbyła się w piątek 25 listopada w Gminnej Hali Sportowej w Byszwałdzie.
(2022-11-28)
W piątek 25 listopada zapraszamy wszystkich na Galę Sportu z okazji 30-lecia Gminy Lubawa.Wydarzenie odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej o godz. 17:00 i poprowadzi je znany dziennikarz sportowy – Rafał Patyra!
(2022-11-24)
W 81. rocznicę egzekucji czternastu Polaków, dokonanej przez hitlerowców w dniu 15.11.1941 roku, wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski złożył hołd pomordowanym mieszkańcom Byszwałdu i okolic.
(2022-11-17)
8 listopada o godz. 13 w Sampławie została otwarta droga gminna . Podczas uroczystego przecięcia uczestniczyli poseł na Sejm - Robert Gontarz, Piotr Opaczewski - Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski,przedstawiciel wykonawców, sołtys wsi Sampława - Iwona Rutkowska oraz gospodarz Wójt Gminy Lubawa - Tomasz Ewertowski.
(2022-11-08)
W poniedziałek 26 września odbyło się uroczyste oddanie do użytku kolejnej inwestycji drogowej zrealizowanej przez gminę Lubawa. Budowa ok. 900 metrów drogi gminnej, tzw. „obwodnicy” Grabowa prowadzącej od drogi powiatowej nr 1214N do drogi gminnej nr 147047N, zrealizowana została w celu odciążenia centrum wsi Grabowo od intensywnego ruchu ciężkich pojazdów.
(2022-09-28)
W minioną niedzielę, 28 sierpnia 2022r. w Złotowie odbyły się Dożynki Parafialne. Impreza rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą dziękczynną, którą sprawował ksiądz proboszcz Jakub Maciejko.
(2022-08-30)