W kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych poświęconej dofinansowaniu inwestycji w gminach, w której istniały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej, Lubawa otrzymała niespełna 1,5 miliona złotych.
(2022-07-21)
W związku z drastycznymi wzrostami cen prądu i brakiem środków w budżecie Miasta na tak ogromne podwyżki, nasza gmina podobnie jak inne w Polsce jest zmuszona podjąć działania zmierzające do oszczędności związanych z oświetleniem ulic
(2021-01-21)
Mieszkańcy zdecydowali, że w przyszłym roku powstanie ciąg rowerowy i pieszy między parkingiem przy markecie a rzeką Sandela, który połączy istniejące już ścieżki rowerowe i chodniki na osiedlu Nowa Gdańska z ulicą Poznańską. Ułatwi również komunikację pieszo – rowerową z ulicą Witosa i Grzymowicza. Na pierwszy projekt zagłosowało 545 osób, a na drugi 318.
(2021-10-18)
26 sierpnia o godz. 13.00 w LCAS podczas XXXI nadzwyczajnej sesji taki tytuł przyznano: Romanowi Stanisławowi Jurkowskiemu, Andrzejowi Radzimińskienu, ks. Mieczysławowi Rozmarynowiczowi oraz śp. Marianowi Januszowi Truszczyńskiemu. 15 radnych przez aklamację przyjęło uchwałę o nadaniu tym osobom tytułu „Zasłużony dla Miasta Lubawy”.
(2021-08-27)
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lubawa otrzymała dofinansowanie na budowę trzech kolejnych w mieście bezpiecznych przejść dla pieszych. Pierwsze dwa z nich zlokalizowane będą obok Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Rzepnikowskiego na skrzyżowaniu tej ulicy z ul. Strażacką i Kazimierza Wielkiego, drugie natomiast w ulicy Poznańskiej na wysokości znajdującego się w tym miejscu marketu.
(2021-07-29)
W związku z trwającymi pracami dotyczącymi przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Warszawskiej informuję, że od 12 lipca br. ulica Warszawska na odcinku wzdłuż budynków nr 11 i 13 (przy sklepie Lewiatan) zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów.
(2021-07-12)
W związku z doniesieniami medialnymi, które pojawiają się w przestrzeni publicznej od końca grudnia, a dotyczą funkcjonowania spółki (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.) oraz jednostki (Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie) stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubawa, w dniu wczorajszym, korzystając z uprawnienia wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym, radni z klubu "Inicjatywa dla Lubawy" Tomasz Gul, Dariusz Kawka, Patryk Łowin i Piotr Pokojski, złożyli wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta Lubawa o zwołanie sesji Rady Miasta Lubawa.
(2021-02-06)
27 listopada br. odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Miasta. Przed głosowaniem porządku obrad sesji, radny Tomasz Gul w imieniu radnych Inicjatywa dla Lubawy złożył wniosek formalny o wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego podwyżki opłaty za pobyt dziecka w żłobku do 520 zł.
(2020-12-08)
W najbliższy piątek tj. 18 września zostanie oddane do użytku „Centrum Aktywności Społecznej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie". W lipcu 2018 rok w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta doszło do podpisania umowy między firmą KAMARO sp.z.o.o z Gdańska a przedstawicielami władz miasta na realizację zadania pt. "Rewitalizacja centrum - utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie"
(2020-09-17)
30 czerwca odbyła się XVII sesja Rady Miasta Lubawa. Głównym punktem programu obrad była dyskusja nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Lubawa na dzień 31.12.2019 r. Jest to dokument podsumowujący kondycję miasta w roku poprzednim.
(2020-07-06)
22 kwietnia w środę, od godz. 17.00 prowadzona będzie w mieście dezynfekcja. Akcję rozpocznie dezynfekcja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie, który został otwarty dla spacerowiczów. Podobnie jak wcześniej odkażaniu zostanie poddana ta część przestrzeni publicznej, z którą największy kontakt mają na co dzień Mieszkańcy
(2020-04-21)
Zakończyła się akcja dystrybucji maseczek na terenie miasta Lubawa. Przypomnijmy, że trwała od 8 kwietnia do 17 kwietnia. Urząd Miasta w Lubawie zakupił maseczki wielokrotnego użytku. Mieszkańcom do domów jednorodzinnych maseczki dostarczali między innymi strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie.
(2020-04-19)
Rozpoczęły się dezynfekcje polskich miast. Główny Inspektor Sanitarny wydał samorządom wytyczne dotyczące odkażania przestrzeni publicznych. 10 kwietnia w naszym mieście dezynfekcja prowadzona będzie od godz. 19.00
(2020-04-09)
W piątek 27 marca br. o godz. 11.00 rozpoczęła się nie się XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubawie. Zapraszamy do oglądania relacji LIVE z tego wydarzenia.
(2020-03-27)
W związku z decyzją Premiera RP, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i poleceniem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego oraz w trosce o zdrowie Mieszkańców Lubawy spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa w dniach od 12 do 25 marca ulega zmianie sposób pracy lubawskich jednostek publicznych:
(2020-03-12)
Zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do IV już budżetu obywatelskiego Lubawy 2019. Znamy już projekt, który uzyskał największą liczbę głosów i będzie realizowany w przyszłym roku. W naszym mieście powstanie SKATEPARK.
(2019-10-30)
Coraz większym zainteresowaniem cieszy się instytucja prawna zwana budżetem obywatelskim. Lubawski Budżet Obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu miasta na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań
(2019-09-20)
W środę, 27 marca 2019 r. odbyła się IV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Były to pierwsze po trzymiesięcznej przerwie obrady zwołane przez Przewodniczącego Rady Miasta, stąd materiał nad którym musieli debatować radni był bardzo obszerny.
(2019-04-02)
W piątek, 21 grudnia, odbyła się III zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa, połączona także z sesją Młodzieżowej Rady Miasta. Na początku obrad przyjęto protokół z ostatniej sesji a Burmistrz Miasta przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami.
(2018-12-21)
W środę, 28 listopada 2018 r. o godz. 9:30, w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się II zwyczajna Sesja Rady Miasta Lubawa. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady proponowanego porządku obrad, radny Patryk Łowin w imieniu Klubu Radnych „Inicjatywa dla Lubawy” zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego podwyżki opłat w strefie płatnego parkowania.
(2018-11-30)
21 listopada została zwołana pierwsza sesja Rady Miasta Lubawa VIII kadencji -(postanowieniem Komisarza Wyborczego w Elblągu) . Obrady otworzył najstarszy wiekiem radny obecny na sesji Jan Sarnowski.
(2018-11-21)