Minął pierwszy tydzień zebrań wiejskich zwołanych przez Wójta Gminy Lubawa dla wyboru sołtysów i rad sołeckich. Znamy już nazwiska osób, które obejmą funkcję Sołtysa oraz zasiądą w Radach Sołeckich przez najbliższe 4 lata w sołectwach: Prątnica, Mortęgi, Tuszewo, Wałdyki, Grabowo, Pomierki, Gierłoż Polska, Zielkowo, Rożental.
(2023-09-08)
W związku z odwołaniem z funkcji Kierownika Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie przez Radę Społeczną przy Ośrodku Zdrowia w Lubawie, radni miasta Lubawa podczas dzisiejszej sesji do porządku obrad dodali punkt: powołanie komisji konkursowej w celu wybrania nowego kierownika tej jednostki
(2023-03-31)
W dniu dzisiejszym odbyła się 50. Sesja Rady Miasta Lubawa w sali konferencyjnej Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej. Obecni podczas sesji pożegnali zastępcę burmistrza Stanisława Kieruzela, który kończy swoja pracę w końcu stycznia br.
(2023-01-26)
Zapraszamy Państwa na film, w którym zaprezentowane zostaną najważniejsze działania samorządu w zakresie inwestycji realizowanych w okresie ostatnich dwóch lat. Przedsięwzięcia obejmujące budowę i modernizację dróg, sieć wodno-kanalizacyjną oraz kompleksową modernizację oświetlenia, remonty i rozbudowa małej infrastruktury to przykłady rozwiązań służących poprawie jakości życia i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.
(2023-01-23)
Przed Świętami Bożego Narodzenia radni zatwierdzili budżet miast na 2023 rok. Na XLIX sesji powrócił również temat opłat w Strefie Płatnego Parkowania, z którym do burmistrza i Rady zwrócili się przedsiębiorcy.
(2023-01-03)
Od godz. 8.00 w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej trwa nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Lubawa. Sesja szczególna, gdyż po raz pierwszy od wielu lat, jak nie w ogóle, lubawscy radni zagłosują w sprawie wyrażenia zgody, bądź nie wyrażenia zgody, na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
(2022-11-18)
28. września w sali konferencyjnej im. biskupa Andrzeja Ignacego Baiera Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej odbyła się XLV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa.
(2022-10-10)
Zakończyła się procedura wyboru projektu do realizacji w ramach Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego. Do Urzędu Miasta wpłynęły dwa wnioski, z których jeden nie spełniał warunków formalnych, w związku z tym laureat „wybrał się sam”.
(2022-09-22)
W kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych poświęconej dofinansowaniu inwestycji w gminach, w której istniały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej, Lubawa otrzymała niespełna 1,5 miliona złotych.
(2022-07-21)
W związku z drastycznymi wzrostami cen prądu i brakiem środków w budżecie Miasta na tak ogromne podwyżki, nasza gmina podobnie jak inne w Polsce jest zmuszona podjąć działania zmierzające do oszczędności związanych z oświetleniem ulic
(2021-01-21)
Mieszkańcy zdecydowali, że w przyszłym roku powstanie ciąg rowerowy i pieszy między parkingiem przy markecie a rzeką Sandela, który połączy istniejące już ścieżki rowerowe i chodniki na osiedlu Nowa Gdańska z ulicą Poznańską. Ułatwi również komunikację pieszo – rowerową z ulicą Witosa i Grzymowicza. Na pierwszy projekt zagłosowało 545 osób, a na drugi 318.
(2021-10-18)
26 sierpnia o godz. 13.00 w LCAS podczas XXXI nadzwyczajnej sesji taki tytuł przyznano: Romanowi Stanisławowi Jurkowskiemu, Andrzejowi Radzimińskienu, ks. Mieczysławowi Rozmarynowiczowi oraz śp. Marianowi Januszowi Truszczyńskiemu. 15 radnych przez aklamację przyjęło uchwałę o nadaniu tym osobom tytułu „Zasłużony dla Miasta Lubawy”.
(2021-08-27)
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lubawa otrzymała dofinansowanie na budowę trzech kolejnych w mieście bezpiecznych przejść dla pieszych. Pierwsze dwa z nich zlokalizowane będą obok Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Rzepnikowskiego na skrzyżowaniu tej ulicy z ul. Strażacką i Kazimierza Wielkiego, drugie natomiast w ulicy Poznańskiej na wysokości znajdującego się w tym miejscu marketu.
(2021-07-29)
W związku z trwającymi pracami dotyczącymi przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Warszawskiej informuję, że od 12 lipca br. ulica Warszawska na odcinku wzdłuż budynków nr 11 i 13 (przy sklepie Lewiatan) zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów.
(2021-07-12)
W związku z doniesieniami medialnymi, które pojawiają się w przestrzeni publicznej od końca grudnia, a dotyczą funkcjonowania spółki (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.) oraz jednostki (Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie) stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubawa, w dniu wczorajszym, korzystając z uprawnienia wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym, radni z klubu "Inicjatywa dla Lubawy" Tomasz Gul, Dariusz Kawka, Patryk Łowin i Piotr Pokojski, złożyli wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta Lubawa o zwołanie sesji Rady Miasta Lubawa.
(2021-02-06)
27 listopada br. odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Miasta. Przed głosowaniem porządku obrad sesji, radny Tomasz Gul w imieniu radnych Inicjatywa dla Lubawy złożył wniosek formalny o wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego podwyżki opłaty za pobyt dziecka w żłobku do 520 zł.
(2020-12-08)
W najbliższy piątek tj. 18 września zostanie oddane do użytku „Centrum Aktywności Społecznej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie". W lipcu 2018 rok w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta doszło do podpisania umowy między firmą KAMARO sp.z.o.o z Gdańska a przedstawicielami władz miasta na realizację zadania pt. "Rewitalizacja centrum - utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie"
(2020-09-17)
30 czerwca odbyła się XVII sesja Rady Miasta Lubawa. Głównym punktem programu obrad była dyskusja nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Lubawa na dzień 31.12.2019 r. Jest to dokument podsumowujący kondycję miasta w roku poprzednim.
(2020-07-06)
22 kwietnia w środę, od godz. 17.00 prowadzona będzie w mieście dezynfekcja. Akcję rozpocznie dezynfekcja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie, który został otwarty dla spacerowiczów. Podobnie jak wcześniej odkażaniu zostanie poddana ta część przestrzeni publicznej, z którą największy kontakt mają na co dzień Mieszkańcy
(2020-04-21)
Zakończyła się akcja dystrybucji maseczek na terenie miasta Lubawa. Przypomnijmy, że trwała od 8 kwietnia do 17 kwietnia. Urząd Miasta w Lubawie zakupił maseczki wielokrotnego użytku. Mieszkańcom do domów jednorodzinnych maseczki dostarczali między innymi strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie.
(2020-04-19)
Rozpoczęły się dezynfekcje polskich miast. Główny Inspektor Sanitarny wydał samorządom wytyczne dotyczące odkażania przestrzeni publicznych. 10 kwietnia w naszym mieście dezynfekcja prowadzona będzie od godz. 19.00
(2020-04-09)