Deutsch hat Klasse - Niemiecki ma klasę w ZS Lubawa

Opublikowano:

Zespołowi Szkół w Lubawie kibicuje w tym roku Instytut Goethego, którego uczniowie przystąpili do projektu ”Deutsch hat Klasse - Niemiecki ma klasę”. Klasa to miejsce, w którym nauczyciele i uczniowie spędzają większą część dnia. To miejsce nauki, ale nie tylko. To tutaj nawiązuje się przyjaźnie, dyskutuje, podejmuje decyzje. Klasa jest czymś więcej niż miejscem przekazywania wiedzy. 

Z tego powodu przystąpiliśmy do  projekt „Niemiecki ma klasę”. Projekt „Niemiecki ma klasę” polega  na dokonaniu zmian w aranżacji przestrzeni w klasie, w której odbywa się nauka języka niemieckiego. Celem konkursu jest motywowanie uczniów do partycypacji w przeprowadzaniu zmian w szkole, wprowadzania zmian w sali lekcyjnej wspierających proces dydaktyczny oraz nauczania języka niemieckiego. 

Uczniowie już zaczęli prace nad pierwszymi plakatami które niebawem zawiesza w klasie którą sami będą urządzać. Instytut Goethe monitoruje przez cały czas postęp prac grupy projektowej, przysyła różne pomoce dydaktyczne ale również w ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć  w warsztatach gra Klasa z klasą. O przebiegu projektu będziemy jeszcze informować.

Opiekunowie: Anna Wiśniewska oraz Kamila Lewsza