Druhowie z Lubawy z wizytą w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Opublikowano:

W minioną sobotę  8 kwietnia  ośmiu strażaków ratowników  z OSP Lubawa udało się do stolicy do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Tego dnia uczelnia zorganizowała Dzień Otwarty, dla chętnych aby mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną tej  uczelni. Podczas tego  dnia pracownicy i studenci przygotowali wiele atrakcji dla zwiedzających. W auli wszystkich gości przywitał Rektor - st. bryg. dr hab. inż. Paweł KĘPKA.

Podchorążowie ze szkoły zaprezentowali pokaz toru przeszkód, członkowie kół naukowych przygotowali specjalne pokazy z zakresu m. in. pierwszej pomocy, ratownictwa chemiczno-ekologicznego, bezpiecznych zachowań w niebezpiecznych sytuacjach.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się laboratoria szkoły, gdzie studenci przeprowadzali pokazy. Można było zobaczyć m.in. komorę dymowa, pracownię  monitorowania zagrożeń, pracownię badań czynników szkodliwych, pracownię symulacji sytuacji kryzysowych.

Wycieczka zakończyła się tradycyjną  grochówką strażacką. To już druga wycieczka strażaków ratowników zrzeszonych w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym z OSP Lubawa. W tym roku do stolicy pojechali: dh Piotr Milewski, Marcin, Piotr, Szymon Stawiarscy, Rafał Kaminski, Alicja Piotrowicz, Damian Szymański, Damian Zimicki. (elubawa)

foto OSP Lubawa