15 lipca br. w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu odbyła się konferencja dotycząca rozstrzygnięcia III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
(2022-07-20)
W dniu 14 lipca br . o godz. 19.00 świetlicy wiejskiej w Targowisku Dolnym odbyło się zebranie wiejskie. Jednym z punktów zebrania były wybory uzupełniające na stanowisko sołtysa wsi w związku z rezygnacją dotychczasowej Pani sołtys Karoliny Wiśniewskiej.Zebraniu przewodniczył Piotr Zieliński mieszkaniec wsi.
(2022-07-14)
Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski podpisał umowę na wymianę oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie gminy. Zadanie zrealizuje firma – Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jan Nadolski z Lubawy.
(2022-07-12)
W czwartek 30 czerwca odbyła się XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi - Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2021 r. Na 15 obecnych radnych wszyscy jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.
(2022-07-02)
W br. przypada 102. rocznica plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy pomniku w Lubstynku, przy którym świętowaliśmy 100. rocznicę plebiscytu. Pomnik został ufundowany przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku. Kwiaty złożył gospodarz wydarzenia i organizator uroczystości wójt gminy Lubawa Tomasz Ewertowski
(2022-06-22)
Na dzisiejszej Sesji Rady Gminy (30 maja 2022 r.) gościliśmy uczniów z gminnych szkół, którym przyznano stypendia za wysokie wyniki w nauce lub w sporcie. Gratulacje, pamiątkowe dyplomy oraz upominki wyróżniającym się uczniom
(2022-05-30)
100 sołtysów z Warmii i Mazur zostało wyróżnionych przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności. Wśród nich znalazł się przedstawiciel Gminy Lubawa – Jan Kowalkowski, sołtys sołectwa Prątnica.
(2022-05-25)
Trwają przebudowy dróg w miejscowościach Sampława i Grabowo. Oba zadania otrzymały milionowe dofinansowania z rządowych funduszy. W Sampławie realizowana jest przebudowa drogi gminnej nr 147033N do gminnych terenów inwestycyjnych. Zadanie o wartości około 1 mln 748 tys. złotych w 60 proc. zostanie sfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
(2022-04-19)
Życzenia wójta Gminy Wiejskiej Lubawa Tomasza Ewertowskiego z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
(2022-04-14)
Sołtysom i Radom Sołeckim z okazji Dnia Sołtysa najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności i wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym składają Przewodniczący Wójt
(2022-03-11)
We wtorek 8 marca kierownictwo Urzędu Gminy Lubawa wraz z wójtem Tomaszem Ewertowskim na czele, spotkało się z sołtysami z terenu Gminy Lubawa. Głównym powodem spotkania był, przypadający na 11 marca, Dzień Sołtysa. Dodatkową okazją do złożenia życzeń był także Dzień Kobiet.
(2022-03-11)
W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że Gmina nie planuje ograniczeń ani przerw w dostawie oświetlenia na terenie gminy Lubawa. Obecnie trwa audyt efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy wraz z inwentaryzacją niezbędną do opracowania specyfikacji przetargowej na wymianę oświetlenia ulicznego na oprawy led.
(2022-03-02)
25 lutego odbyła się sesja Rady Miasta Lubawa. Radni na prośbę burmistrza do porządku sesji wprowadzili dwa dodatkowe punkty. W sprawie stanowiska samorządu miasta wobec agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę oraz uchylającą uchwałę Nr VI/ 73/2011 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchylenia umowy o współpracy partnerskiej z miastem Sławsk w obwodzie kaliningradzkim w Rosji
(2022-02-27)
Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia z powodu śmierci
śp. Piotra Stawiarskiego Prezesa OSP w Lubawie składają:

Wójt wraz z pracownikami Urzędu Gminy Lubawa oraz Radni Gminy Lubawa
(2022-01-24)
W czwartek 20 stycznia, z okazji 77. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Stutthof - filii w Gutowie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem - miejscem pamięci „pochowanych tu bestialsko pomordowanych kobiet pochodzenia żydowskiego obywatelek Austrii, Czechosłowacji, Holandii, Jugosławii, Polski, Rumunii, Węgier i Związku Radzieckiego - ofiar obozu koncentracyjnego Stutthof filii w Gutowie”.
(2022-01-24)
Od 1 do 28 lutego 2022 r. można ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W związku z panującą pandemią, w trosce o bezpieczeństwo klientów urzędu oraz pracowników, złożenie wniosku będzie możliwe wyłącznie po uprzedniej rejestracji wizyty online, której można dokonać od dnia 19 stycznia 2022 roku.
(2022-01-18)
Światło Nadziei to tegoroczne hasło niesionego przez skautów na całym świecie Betlejemskiego Światła Pokoju. W środę 22 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju po raz kolejny dotarło do Urzędu Gminy Lubawa.
(2021-12-29)
Szanowni Państwo! W tym szczególnym czasie Świąt Bożego Narodzenia niech chwile wspólnego świętowania przyniosą wszystkim spokój i miłość, które pozostaną w sercach przez cały rok
(2021-12-24)
W nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, ustanowiony został Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Decyzję o nadaniu Medalu podejmuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody.
(2021-12-16)
W uroczystości na terenie starej żwirowni – w tak zwanej „Rejsówce” uczestniczyli także: przewodniczący Rady Gminy Jan Laskowski, przedstawiciele rady sołeckiej, mieszkańcy wsi, strażacy miejscowej jednostki OSP oraz dyrektor i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie
(2021-11-16)
W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie wójt Tomasz Ewertowski odebrał symboliczny czek z kwotą dofinansowania w ramach programu „Cyfrowa gmina”, który wspiera informatyzację samorządów oraz jednostek podległych samorządom
(2021-11-12)