3 marca rząd zdecydował o przekazaniu w trybie zarządzania kryzysowego maseczek mieszkańcom województw najbardziej dotkniętych trzecią falą zachorowań na COVID-19, czyli na Warmię i Mazury oraz na Pomorze. W związku z powyższym Gmina Lubawa organizuje akcję wyposażania mieszkańców w maseczki ochronne.
(2021-03-11)
Zapraszamy do kulturalnego podsumowania minionego roku w gminie Lubawa. Pomimo licznych obostrzeń i ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 dokładaliśmy wszelkich starań, aby najważniejsze wydarzenia kulturalne2020 roku mogły się odbyć.
(2021-02-21)
W środę 10 lutego wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski podpisał z prezesem zarządu Iławskiego Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego Sp. z o.o. Markiem Malinowskim umowę na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – zlewnia P3, P2 część zachodnia i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo”.
(2021-02-12)
Został wybrany wykonawca inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – zlewnia P3, P2 część zachodnia i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo.
(2021-02-07)
Szanowni Mieszkańcy Od 1 lutego do 1 marca można ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W związku z panującą pandemią, wizyty w tym celu w Urzędzie będą możliwe tylko po uprzedniej rejestracji online, której można dokonać od 26 stycznia 2021 roku.
(2021-01-26)
Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.
(2021-01-15)
Uchwalenie budżetu Gminy Lubawa na 2021 rok było głównym punktem obrad podczas XVIII sesji Rady Gminy Lubawa, która odbyła się we wtorek 29 grudnia. Ze względu na obowiązującą sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej obostrzenia, sesja odbyła się bez udziału sołtysów oraz gości.
(2021-01-05)
Szanowni Mieszkańcy Urząd Gminy Lubawa pozostaje otwarty dla interesantów z wyłączeniem bezpośredniej obsługi na poszczególnych stanowiskach. Wizyty w Urzędzie będą możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 89 645 54 30 w sprawach pilnych
(2020-12-28)
Nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – zlewnia P3, P2 część zachodnia i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo”. Wpłynęły trzy oferty. Wybór wykonawcy nastąpi w najbliższych dniach.
(2020-12-28)
W tym szczególnym czasie Bożego Narodzenia, życzę wszystkim nadziei i pokoju, aby nikt nie czuł się samotny, a miłość i dobroć przysłoniła codzienne trudy. Niech Nowy Rok przyniesie to, co najcenniejsze: dobre zdrowie, pomyślność, wzajemny szacunek, oraz spełnienie życzeń składanych przy wigilijnym stole
(2020-12-23)
Został ogłoszony przetarg na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – zlewnia P3, P2 część zachodnia i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo”. Ze względu na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, celem umożliwienia prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia, otwarcie ofert zostało przesunięte na dzień 17 grudnia 2020 roku.
(2020-12-14)
7 i 8 grudnia wójt będzie uczestniczył w konferencji w formule on-line organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Konferencja pod nazwą „Warmińsko-Mazurskie 2030 – szanse i wyzwania” zainauguruje proces monitorowania wojewódzkiej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.
(2020-12-07)
W poniedziałek 30 listopada odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Lubawa, w której ze względu na obowiązującą sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej obostrzenia, uczestniczyli tylko gminni radni, wójt i jego zastępca oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy.
(2020-12-04)
W czwartek 26 listopada upamiętniono 79. rocznicę rozstrzelania czternastu mieszkańców Byszwałdu i okolic. Z powodu pandemii udział osób w uroczystości został ograniczony. W tak zwanej „Rejsówce” – miejscu egzekucji Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski wraz z sołtys Byszwałdu Elżbietą Treder oraz radnym Mirosławem Tomaszewskim złożył wiązankę kwiatów oraz zapalił znicze.
(2020-11-30)
W środę 18 listopada wójt Tomasz Ewertowski oraz skarbnik Gminy Anna Jędrychowska w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku".
(2020-11-23)
Drodzy Rolnicy. Powszechny Spis Rolny potrwa do 30.11.2020 r. Odbierz telefon od rachmistrza, spisz się przez telefon lub zrób to samodzielnie przez Internet (na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 5 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji).
(2020-11-16)
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Tadeusza Licznerskiego współzałożyciela i wieloletniego działacza sportowego MLKS MOTOR Lubawa. Rodzinie, Bliskim oraz Klubowi MLKS MOTOR Lubawa najszczersze kondolencje składają:
Łukasz Berent - Przewodniczący GZ LZS w Lubawie
Jan Laskowski - Przewodniczący Rady Gminy Lubawa
Tomasz Ewertowski - Wójt Gminy Lubawa
(2020-10-20)
W związku z wprowadzeniem od dnia 10 października 2020 r. „czerwonej strefy” w powiecie iławskim, spowodowanej pandemią koronawirusa, Urząd Gminy Lubawa pozostaje otwarty dla interesantów z wyłączeniem bezpośredniej obsługi na poszczególnych stanowiskach.
(2020-10-12)
29 września odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Lubawa, w której ze względu na obowiązującą sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej obostrzenia, uczestniczyli tylko gminni radni, wójt i jego zastępca oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy. Obrady rozpoczęły się od części proceduralnej, podczas której radni przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniej XV Sesji.
(2020-10-07)
Szanowni Mieszkańcy W związku z wprowadzeniem „żółtej strefy” w powiecie iławskim, spowodowanej pandemią koronawirusa, Urząd Gminy Lubawa od wtorku 6 października do odwołania, zmienia zasady funkcjonowania. Urząd Gminy Lubawa pozostaje otwarty dla interesantów z wyłączeniem bezpośredniej obsługi na poszczególnych stanowiskach. Wizyty w Urzędzie będą możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 89 645 54 30 w sprawach pilnych
(2020-10-05)
Księdzu Szczepanowi Modliborskiemu
Proboszczowi parafii pw. świętego Jakuba Apostoła w Kazanicach wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci MATKI
składają:
Przewodniczący RG Lubawa i Wójt Gminy Lubawa
(2020-09-18)