W niedzielę, 30 sierpnia w Złotowie odbyły się Dożynki Gminne 2020. Święto plonów było w tym roku, z uwagi na epidemię koronawirusa, nieco skromniejsze niż zwykle, ale mieszkańcy gminy tradycyjnie już przygotowali imponujące wieńce dożynkowe. Gminne święto plonów rozpoczęło się od poświęcenia wieńców dożynkowych oraz mszy świętej dziękczynnej za tegoroczne zbiory, która została odprawiona w kościele pw. św. Barbary.
(2020-08-31)
W poniedziałek 18 sierpnia odbył się ostateczny odbiór inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 147038N w miejscowości Gierłoż Polska. W odbiorze uczestniczyli: przedstawiciele inwestora
(2020-08-28)
W związku z panującą pandemią COVID-19 organizatorzy: Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie oraz Urząd Gminy Lubawa podjęli decyzję o zmianie formuły tegorocznego Święta Plonów w dniu 30 sierpnia br. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców uroczystości w Złotowie zostaną ograniczone do części religijnej – Mszy Świętej – dziękczynienia za plony oraz konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy.
(2020-08-28)
Urząd Gminy Lubawa uprzejmie informuje, iż od dnia 1 września 2020 r. ulega zmianie numer rachunku bankowego do obsługi bankowej Gminy Lubawa, na który można dokonywać wpłat. Nowy numer konta: URZĄD GMINY LUBAWA Fijewo 73, 14-260 Lubawa
16 8832 0001 2001 0000 0299 0018
(2020-08-27)
30 sierpnia br. odbędą się dożynki gminne. Gospodarzem tegorocznych dożynek Gminy Lubawa będzie wieś Złotowo. Tradycyjnie dożynki poprzedzi uroczysta msza święta w kościele pw.św.Barbary.Honory starostów dożynkowych w tym roku pełnić będą:Starosta:Waldemar Wierzbowski ze Złotowa oraz Anna Fafińska z Czerlina
(2020-08-24)
30 sierpnia br. odbędą się dożynki gminne. Gospodarzem tegorocznych dożynek Gminy Lubawa będzie wieś Złotowo. Tradycyjnie dożynki poprzedzi uroczysta msza święta w kościele pw.św.Barbary, skąd wyruszy korowód na boisko przy Szkole Podstawowej im.Orła Białego w Złotowie
(2020-08-14)
We wtorek 30 czerwca wójt Tomasz Ewertowski podpisał umowę na modernizację, dostawę i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizację zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców gminy Lubawa”.
(2020-07-07)
W poniedziałek 28 czerwca odbyła się XV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi - Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2019 r. Na 14 obecnych radnych wszyscy jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.
(2020-06-30)
Od 25 maja Urząd Gminy Lubawa zostaje udostępniony dla interesantów, w poniedziałki w godz. 8:00 – 16:00, w pozostałe dni w godz. 7:00 – 15:00. Interesantów obowiązują środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki oraz dezynfekcja rąk w holach budynków.Przy danym stanowisku obsługi może znajdować się tylko 1 osoba.
(2020-05-22)
Informuję, że w związku z ustaleniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Urząd Gminy Lubawa nadal pracuje w formule wyłączającej bezpośrednią obsługę interesantów.
(2020-04-25)
Sprawnie, bezpiecznie, pod sam dom – tak wyglądała akcja dostarczania maseczek ochronnych wielokrotnego użytku mieszkańcom gminy Lubawa. Było to możliwe dzięki gotowości do pomocy oraz zaangażowaniu 16 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, którym w tym miejscu należą się ogromne podziękowania.
(2020-04-20)
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy, aby zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią, będące przesłaniem nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy, stało się źródłem siły i nadziei. Niech Zmartwychwstały Chrystus wniesie miłość i pokój w życie każdego z nas
(2020-04-11)
Gmina Lubawa organizuje akcję wyposażania mieszkańców w maseczki ochronne wielokrotnego użytku. Dystrybucja, którą prowadzą gminne jednostki OSP rozpoczęła się w czwartek 9 kwietnia. Docelowo zostanie dostarczonych mieszkańcom 12 tysięcy bezpłatnych maseczek ochronnych.
(2020-04-10)
Szanowni Państwo! W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami, że w dniu 23 marca br. zostałem zarażony koronawirusem podczas spotkania z wójtami i burmistrzami w sprawie drogi krajowej nr 15, informuję, że zostałem poddany badaniom na obecność koronawirusa, które dały wynik ujemny.
(2020-03-31)
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Urząd Gminy Lubawa pozostaje dla interesantów zamknięty do odwołania. Interesanci będą przyjmowani wyłącznie w sprawach pilnych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 89 645 54 30.
(2020-03-26)
W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie Gminy Lubawa będzie realizowana akcja informacyjna dla mieszkańców. W najbliższych dniach wyznaczone jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawa będą przekazywać głosowy komunikat o treści:
(2020-03-26)
Szanowni Mieszkańcy, W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz dynamicznie rozwijającą się sytuacją, dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa wywołującego choroby COVID–19, informuję, że zamknięte zostają do odwołania na terenie Gminy Lubawa:
(2020-03-25)
Ze względu na szczególną sytuację zagrożenia epidemicznego, od dnia 18 marca do odwołania, Urząd Gminy Lubawa pozostaje zamknięty dla interesantów. Decyzja została podjęta w trosce o zdrowie Mieszkańców i Interesantów Gminy.
(2020-03-17)
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i rozprzestrzenianiem się koronawirusa w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i interesantów prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w urzędzie gminy.
(2020-03-16)
W piątek 28 lutego odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyli wszyscy radni. W sprawozdaniu z działalności między sesjami wójt Tomasz Ewertowski poinformował zebranych m.in. o zakończeniu budowy hali sportowej w Byszwałdzie, rozpoczętej przebudowie dróg powiatowej i gminnej w miejscowości Lubstynek
(2020-03-03)
8 stycznia 2020 r. Gmina Lubawa podpisała umowę z firmą RDF Sp. z o.o. z Ostrołęki na wykonanie usługi rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w Sampławie. W ramach umowy prowadzone są prace rekultywacyjne zgodnie z posiadanymi przez gminę: Decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zamknięcie składowiska odpadów oraz Decyzją Starosty Powiatu Iławskiego zezwalającą na przetwarzanie odpadów.
(2020-02-24)