Zarząd Powiatu Iławskiego informuje, że do 31 marca 2022 roku można składać wnioski o nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
(2022-02-01)
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych...." Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. Piotra Stawiarskiego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie, Radnego Rady Miasta Lubawa VII kadencji Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia i żalu składają w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Iławskiego
(2022-01-26)
Bezzwrotne dotacje na otwarcie własnej firmy, refundacja kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy, ale też nowe instrumenty, jak zwrot kosztów zakwaterowania, dojazdu i opieki nad dzieckiem. Publikujemy orientacyjne terminy uruchamiania w 2022 roku wsparcia dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i przedsiębiorców z terenu powiatu iławskiego. W tym roku do ich dyspozycji będzie łącznie około 7,5 miliona złotych.
(2022-01-21)
Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne organizowane w ramach konsultacji społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
(2022-01-17)
Grudzień 2021 r. okazał się niezwykle szczęśliwy dla uczniów Zespołu Szkół w Lubawie, którzy zdobyli aż dwie nagrody w konkursie ogłoszonym przez ENERGA-OPERATOR SA. Konkurs ten skierowany był do szkół średnich i zawodowych współpracujących z ENERGA-OPERATOR SA w ramach umów patronackich i programu „Energ(i)a do nauki”.
(2022-01-13)
Zespół Szkół w Lubawie od IX 2019 roku realizuje projekt Erasmus+ ,,Stone and Wood- two materials of traditional habitat, two materials of artistic expression” wraz z partnerami: z Polski – z Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie, z Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku; z Francji - szkoła Lycée Pro Jean Monnet w Quintin i ze stowarzyszeniem Memoire en Demeure,
(2022-01-10)
Jak co roku Starostwo Powiatowe w Iławie wydało tradycyjny kalendarz edukacyjny, którego tytuł tym razem brzmi „Ryby w wodach powiatu iławskiego”. Podwodne zdjęcia ryb, które zdobią kalendarz są dziełem wspomnianego Romana Kujawy oraz francuskiego fotografa Yannicka Ledoré
(2021-12-21)
Wymiana dwudziestokilkuletniego aparatu rentgenowskiego wykorzystywanego w Pracowni RTG w Lubawie na nowy była konieczna. Dotychczas używany aparat był urządzeniem starszej generacji i jego dalsza eksploatacja nie pozwalała na wykonywanie zdjęć w odpowiedniej jakości.
(2021-12-17)
Na początku grudnia br. na budynku Starostwa Powiatowego w Iławie zainstalowany został czujnik jakości powietrza. Specjalną stację pomiarową Powiat Iławski pozyskał w drodze darowizny od fundacji Allegro All For Planet z Poznania.
(2021-12-15)
Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy skierowany jest do kobiet między 25 a 59 rokiem życia. Badanie cytologiczne można wykonać bezpłatnie, w ramach ubezpieczenia NFZ, raz na 3 lata. TABELA Z LISTĄ PLACÓWEK:
(2021-12-13)
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie zwraca się do mieszkańców powiatu iławskiego o zgłaszanie przypadków padłych ptaków – głównie ptaków wodnych i drapieżnych. Sprawa jest pilna ze względu na występowanie wysoce zjadliwej grypy ptaków wśród drobiu utrzymywanego w gospodarstwach i na fermach.
(2021-12-09)
W całym kraju rusza kampania pt. „Biała Wstążka”, która traktuje o przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie również uruchamia dyżur, podczas którego służyć będzie wsparciem wszystkim osobom dotkniętym przemocą.
(2021-11-29)
Starosta Powiatu Iławskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz Zarządzenia Nr 258 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 września 2021 r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, ogłasza przetarg ustny nieograniczony
(2021-11-19)
We wtorek 16 listopada 2021 roku w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie odbyło się spotkanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie Jolanty Rynkowskiej z kierownikami/dyrektorami ośrodków szeroko pojętej pomocy społecznej z całego powiatu iławskiego. W spotkaniu uczestniczył Marek Polański, wicestarosta Powiatu Iławskiego.
(2021-11-18)
W dniu 10 listopada 2021 roku odbyła się kolejna edycja turnieju Sportowo-Rekreacyjnego z okazji Narodowego Święta Niepodległości organizowanego przez Klub Dowództwa 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie.
(2021-11-15)
Stowarzyszenie Dzieci Wojny Iławie wydało książkę pt. „Dzieci Wojny. Wspomnienia”, zawierającą wspomnienia dzieci żyjących w czasach II wojny światowej oraz podczas Powstania Warszawskiego. – Książkę dedykujemy w szczególności młodemu pokoleniu celem przypomnienia o okrucieństwach hitlerowskich Niemiec, z zawołaniem: Nigdy więcej wojny!
(2021-11-10)
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie w październiku br. zainicjował przedsięwzięcie pn. „Sadzenie drzew miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w powiecie iławskim”.
(2021-11-04)
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie w październiku br. inicjuje przedsięwzięcie pn. „Sadzenie drzew miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w powiecie iławskim”.
(2021-10-22)
Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski zarządzeniem z dnia 5 października 2021 r. przyznał nagrody nauczycielom ze szkół Powiatu Iławskiego. Okazją był oczywiście Dzień Edukacji Narodowej, który przypada dnia 14 października. W tym roku Starosta odwiedził Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie.
(2021-10-17)
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty serdeczne podziękowania za wychowawczy i dydaktyczny trud. Pragnę podziękować za oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie oraz ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów i postaw.
(2021-10-14)
Starosta Powiatu Iławskiego przyznał stypendia uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski, za rok szkolny 2020/2021. Stypendium, w wysokości 500 zł, przyznano 240 uczniom.
(2021-10-14)