XXXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

27 września o godz. 10.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XXXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. 

Podczas sesji radni zostali poinformowani o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubawa za I półrocze 2017 roku, także o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za okres I półrocza 2017 roku.

Po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku i opinii Komisji Rewizyjnej radni jednogłośnie podjęli uchwałę w tej sprawie.

Podjęto uchwały w sprawach:

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Lubawie;

Przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Gminy Miejskiej Lubawa na lata 2017-2020”;

zmienili uchwałę Nr XL/389/2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminu korzystania z Parku miejskiego „Łazienki Lubawskie”;

zaliczenia dróg na terenie miasta Lubawa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu, dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2017-2039 oraz  zmian w budżecie miasta Lubawa na 2017 rok.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady odczytał list od władz samorządu lokalnego gminy Chojnice za pomoc finansową gminie, która została poszkodowana przez nawałnicę. (mz)