XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

24 października w sali sesyjnej urzędu miasta odbyła się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Podczas sesji radni podziękowali Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Iławie st. bryg. Maciejowi Jasińskiemu, który swoją funkcję sprawować będzie do końca listopada, a potem odchodzi na emeryturę.

W dalszej kolejności radni przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Lubawa w minionym roku szkolnym, dokonali zmiany lokalu wyborczego z Zespołu Szkół do MOK w Lubawie, który posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę.

Rada podjęła nową uchwałę określającą przyznawanie nagród oraz wyróżnień sportowcom, trenerom oraz działaczom społecznym. 

Radni uchwalili również regulamin lodowiska, które powstaje przy budynku gimnazjum. W trakcie sesji przyjęto również raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska 2013–2016. Podczas sesji radni uchwalili „Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Lubawa na lata 2018-2022”. 

Radni zatwierdzili nowe taryfy za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 roku. Stawka za zaopatrzenie w wodę i ścieki wzrośnie średnio o 4%. Podjęli uchwałę o możliwości regulowania należności podatkowych przy pomocy karty płatniczej w kasie urzędu. 

Podczas sesji radni określili nowe stawki podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2018 roku. Wprowadzone zmiany dotyczą opłat od gruntów oraz budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek od gruntów wzrośnie o 1 grosz i wyniesie 0,90 zł za m2, a w przypadku budynków podwyżka wyniesie 1 zł i wzrośnie do stawki 21,90 za m2. Podwyższeniu uległ także podatek od budynków gospodarczych o 1,02 zł do wysokości 6,60 zł oraz od gruntów pozostałych o 0,03 zł do wysokości 0,45 zł. Nie ulegną zmianie stawki od budynków mieszkalnych.

Radni wyrazili również zgodę na zaciągnięcie przez samorząd kredytu długoterminowego na finansowanie planowego deficytu budżetu miasta w 2017 roku. Spłata kredytu nastąpi w latach 2018-2025.

Radni zdecydowali, że od 2018 roku samorząd będzie udzielać dotacji na wymianę pieca węglowego. (mz)