XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

28 lutego 2018 r. w środę o godz. 9:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Po zatwierdzeniu porządku obrad, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami.

W dalszej części sesji, po odczytaniu wniosków stosownych komisji rady, radni przyjęli: sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie za rok 2017, sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie za rok 2017, informację z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Lubawa na lata 2015 – 2017 za rok 2017.

Podjęto uchwały w sprawach: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego. Samorząd przeznaczył 20 tyś. na busa dla osób niepełnosprawnych, udzielono pomoc finansową Samorządowi Województwa Warmińsko–Mazurskiego z przeznaczeniem na finansowanie Biura Regionalnego.

Dokonano zmiany Uchwały w sprawie ustalenia „Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Lubawa na lata 2018 – 2022”, nadano nazwę ulicy wewnętrznej na terenie miasta Lubawa - ks. Janusza Pasierba (ulica przy ul. Kupnera).

Radni upoważnili Burmistrza Miasta Lubawa do wprowadzenia danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych, zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu Miasta Lubawa w 2018 roku, dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2018 – 2039 i zmian w budżecie miasta Lubawa na 2018 rok.(mz)