Głos św. Jana Chrzciciela nr 127

Opublikowano:

Zawitaj Królowo Różańca Świętego 

Znamy "smak" modlitwy różańcowej. Rozważanie tajemnic zbawczych w czterech jej częściach i przyzywanie wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny daje wielką radość sięgającym po tę modlitwę. Oprócz tego wartością różańca świętego jest jego skuteczność w przedstawianych czystym sercem prośbach. Wspominamy w tym roku 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W dziejach naszej Ojczyzny mamy wiele przykładów sięgania po modlitwę różańcową przez ludzi, kiedy kraj znajdował się w trudnej sytuacji. Mamy również bardzo wiele przykładów, jak dzięki tej modlitwie - wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny - Pan Bóg okazywał naszemu Narodowi łaskę. 

W tym roku pragniemy ofiarować w październiku naszą modlitwę w intencji Polski. Będziemy również przyzywać wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli prosząc o pomyślność dla naszego dzisiaj i przyszłości Kraju, którego Królową jest Jasnogórska Pani.

Serdecznie zapraszam do solidarnej modlitwy.

Marcin Staniszewski
proboszcz    

>>>Więcej w Głos św. Jana Chrzciciela nr 127