Głos św. Jana Chrzciciela nr 131

Opublikowano:

W bieżącym roku, po dziękczynieniu Panu Bogu za to, że sto lat temu nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość, będziemy obchodzić kilka ważnych rocznic narodowych. Smutna, ale przynaglająca nas w dalszym ciągu do modlitwy za Polskę będzie 80 rocznica napaści na nasz Kraj hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji. 

1 sierpnia wspominać będziemy bohaterskich mieszkańców Stolicy, którzy 75 lat temu podjęli honorową, choć nierówną, walkę z Niemcami o wyzwolenie serca naszej Ojczyzny. 

17 października wspominać będziemy 170 rocznicę wielkiego Polaka Fryderyka Chopina. Warto powrócić do jego spuścizny muzycznej, którą zachwyca się cały świat; mamy wszak z kogo i czego być dumni!

W tym roku również obchodzić będziemy w grudniu 30-tą rocznicę przywrócenia naszej Ojczyzny imienia Rzeczypospolita Polska.

Tylko kilka dat i wydarzeń u progu nowego roku, ale prośba wielka: Módlmy się codziennie za naszą ukochaną Ojczyznę, bo tej modlitwy Ona potrzebuje.

ks. Marcin Staniszewski, proboszcz 

>>>Więcej w Głosie św. Jana