Głos św. Jana Chrzciciela nr 133

Opublikowano:

Chrystus Zmartwychwstał!
Ta prawda od dwóch tysięcy lat jest podstawą nauczania chrześcijańskiego. Pan nasz, który oddał siebie za nasze grzechy, złożył siebie w ofierze nie tylko powstał z martwych, ale żyje i Jest obecny pośród nas w świecie. Ta wiadomość   nie tylko ubogaca nasze życie, ale nią trzeba żyć. Pan Jezus, odwieczny Syn Ojca karmi nas codziennie swoim Słowem i Ciałem w Najświętszej Ofierze Mszy św., abyśmy wytrwali, mieli siłę w drodze do Królestwa Bożego.                               

Siostry i Bracia, z okazji Wielkiej Nocy naszego Odkupienia życzę wespół z wszystkimi duszpasterzami, aby żyjący Chrystus codziennie odnajdywał miejsce w naszym sercu, na naszych ustach i w konkretnych dobrych uczynkach. On Droga, Prawda i Życie niech nas nieustannie uświęca; pozwólmy Mu na to. Alleluja!

ks. Marcin Staniszewski,  proboszcz

>>>Więcej w Głosie św. Jana