Głos św. Jana Chrzciciela nr 150

Opublikowano:

Wszystkich Nie-Wszystkich Świętych?

Czym jest Świętość? Jest życiem w Bogu i z Panem Bogiem.  Z reguły myślimy, że Święty to ktoś, kto żyje już w Królestwie Bożym i bezpośrednio doświadcza-widzi Pana. Słowo Boże uczy nas, że Królestwo Niebieskie jest i ma być budowane już tu i teraz jako przedsmak, droga przyszłych dóbr w Niebieskim Jeruzalem.

Każdy, kto wszedł w Przymierze z Panem w sakramencie chrztu św. i mimo swojej słabości pełni wolę Bożą w swoim życiu, czyli stawia Pana Boga i Jego Słowo na pierwszym miejscu, już staje się świętym, kroczy drogą świętości ku jej pełni.

Niestety, nie wszyscy przejmują się tą prawdą. Wypaczone myślenie o Miłosierdziu Bożym sprawia, że sądzą, iż nie trzeba nic tu na ziemi robić, mało, można grzeszyć, podważać Prawdę Bożą, a Bóg.....? - i tak przyjmie nas, po naszej śmierci, do Nieba.

Martwię się, kiedy widzę czy słyszę o takich postawach...

Siostro i Bracie. Świętość i życie w świętości jest zaproszeniem kierowanym do nas przez Pana. Przyjmij to zaproszenie, abyśmy wszyscy spotkali się w przyszłości w Ojczyźnie, która jest w Niebie.

Ks. Marcin Staniszewski, proboszcz 

>>>Więcej w Głosie św. Jana nr 150