Głos św. Jana Chrzciciela nr 151

Opublikowano:

My katolicy jesteśmy dobrymi teoretykami, znawcami wielu spraw, które dotyczą spraw wiary i religii. Wiemy, że Adwent jest radosnym czasem przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia oraz ponownego przyjścia Chrystusa w chwale – czyli paruzji. I z tą wiedzą przeżywamy kolejne Adwenty, Wielkie Posty itd.   

Myślę, że czas coś zmienić. Zmieniła się nasza codzienność, zmienia się świat – niestety w wielu sprawach na złe, zmienić trzeba i nasz Adwent. Żyją może niektórzy w takim przeświadczeniu, że kiedyś w końcu powróci wszystko do „normalności”, do stanu sprzed roku. Otóż nie! Nic już nie będzie tak jak kiedyś. I po części to dobrze….                                                                 

To co przeżywamy obecnie i co nas jeszcze czeka, winno nastroić nas na poszukiwanie tego, co w życiu jest najważniejsze: „Co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze, co prawdziwe, jedyne, największe, za co warto życie dać…” Jest jedna odpowiedź: „Bóg i Boże życie w nas!”

Niech tegoroczny Adwent będzie sposobnością do intensywnej pracy nad przywróceniem Bożego myślenia w nas, do pokuty za grzechy w radości oczekiwania na Pana

Ks. Marcin Staniszewski, proboszcz

>>>Więcej w Głosie św. Jana nr 151