GMINA LUBAWA. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Opublikowano:

Został wybrany wykonawca inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – zlewnia P3, P2 część zachodnia i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo.

Zadanie zrealizuje Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z Iławy. Jakie zadnia zakończyły się w 2020 roku i jakie są plany na bieżący rok ? Zapraszamy do obejrzenia załączonego filmu.

UG Lubawa