Maseczki jednorazowe dla mieszkańców gminy Lubawa

Opublikowano:

3 marca rząd zdecydował o przekazaniu w trybie zarządzania kryzysowego maseczek mieszkańcom województw najbardziej dotkniętych trzecią falą zachorowań na COVID-19, czyli na Warmię i Mazury oraz na Pomorze. W związku z powyższym Gmina Lubawa organizuje akcję wyposażania mieszkańców w maseczki ochronne.

Dystrybucja, którą prowadzą gminne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych rozpocznie się w piątek 12marca. W ciągu niespełna tygodnia zostanie przekazanych mieszkańcom ponad 43 tysiące trójwarstwowych jednorazowych, tzw. chirurgicznych maseczek ochronnych, po 4 sztuki na jednego zameldowanego mieszkańca gminy. Maseczki do Urzędu Gminy zostały dostarczone przez Państwową

Straż Pożarną w Iławie. Następnie zapakowane w siatki jednorazowego użytku. Rozwiezieniem zajmują się jednostki OSP, które każdemu z mieszkańców dostarczają maseczki i zostawiają w skrzynkach pocztowych lub na elementach ogrodzenia posesji w liczbie odpowiadającej ilości osób zameldowanych pod danym adresem.

UG Lubawa