Głos św. Jana Chrzciciela nr 158

Opublikowano:

Myśląc o tym miesiącu przychodzą na pamięć dwa wydarzenia. Pierwsze radosne, choć okupione krwią polskiego oręża – Wiktoria Wiedeńska z 1683 r. i drugie smutne, również okupione krwią polskiego żołnierza i cywilów – zakończenie kampanii wrześniowej 1939 r.

W jednym i drugim wydarzeniu ważną rolę odegrała ufność ku Matce Najświętszej. W XVII w., dzięki Jej orędownictwu Polska stała się oswobodzicielem narodów, a począwszy od 1939 r., po tymczasowej, pozornej przegranej, duch Narodu żyjąc w miłości do swej Królowej, czekał i doczekał się ostatecznego zwycięstwa.

Tegoroczny wrzesień niesie z sobą kolejne, wpisujące się w dzieje Kościoła i Ojczyzny, wydarzenie. W rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej przeżywać będziemy beatyfikację Sługi Bożego

Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, wielkiego czciciela Pani Jasnogórskiej. W swoim zawołaniu biskupim, programie posługi pasterskiej, umieścił słowa: „Soli Deo per Mariam” – „Samemu Bogu przez Maryję [cześć i chwała]”.

Życzę nam wszystkim, abyśmy pielęgnując w sobie i wokół siebie miłość do Najświętszej Maryi Panny, zawierzając Jej Kościół, Ojczyznę, Naród i nasze rodziny, żyjąc tym wszystkim czego uczy Pan, samemu Bogu, przez Maryję oddawali najwyższą cześć i chwałę.

Ks. Marcin Staniszewski, proboszcz 

>>>Więcej w GŁOS_NR_1581.pdf