Weź udział w cyklu szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z Powiatu Iławskiego

Opublikowano:

Prowadzenie dokumentacji, rozliczanie dotacji, media społecznościowe, środki finansowe na prowadzenie organizacji pozarządowej, pomysły na działalność odpłatną i gospodarczą oraz księgowość – te wszystkie zagadnienia będzie można zgłębić podczas cyklu bezpłatnych szkoleń adresowanych do przedstawicieli NGO (organizacji pozarządowych) i grup nieformalnych z terenu powiatu iławskiego. Będą się one odbywać w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie [szczegóły w ramce].

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  ESWIP w ramach realizacji zadania publicznego pn.: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, współfinansowanego ze środków Powiatu Iławskiego, zaprasza do udziału w cyklu szkoleń dla przedstawicieli trzeciego sektora. Do udziału zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych (nie więcej jednak, niż dwie osoby reprezentujące tę samą organizację/ grupę).
Harmonogram szkoleń w Iławie /październik 2021/
 

Prosimy uzupełnić formularz zgłoszeniowy pod linkiem:

https://docs.google.com/document/d/1Ewfv9gKzdmOJGl7I53F_6tc9fMdP51r2/edit

do 6 października br.


powiat-ilawski.pl