Wkrótce otwarcie mostu po remoncie w Złotowie gm.Lubawa

Opublikowano:

Z dniem 01.09.2021r. rozpoczęto inwestycję  pn. „Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi nr 1216N w m. Złotowo” .W związku z rozpoczęciem wyżej wymienionych prac na drodze powiatowej nr 1216N w miejscowości Złotowo  na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 537 do obiektu mostowego  była  wyłączona z ruchu.

Wyznaczone zostały objazdy lub w niektórych przypadkach zaleca się omijanie remontowanego  odcinka robót.

Aktualnie  prace tej inwestycji  zbliżają  się   do końca. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
Celem inwestycji było polepszenie warunków bezpieczeństwa oraz komfortu użytkownikom drogi, jak i zapewnienie bezpiecznej eksploatacji obiektu.
 Prace  wykonywało  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW „DROMO” SP. z o. o., które  wygrało przetarg.

Całkowity koszt inwestycji opiewa na ponad 434 tysiące złotych, z czego dofinansowanie udzielone ze środków budżetu państwa. W ramach zadania rozebrany został istniejący obiekt w miejsce którego powstał nowy przepust o większej nośności.

Całkowity koszt inwestycji:  434 052,54 zł
Koszty realizacji zadania:
- roboty budowlane - 406 992,54 zł,
- nadzór inwestorski - 23 985,00 zł,

Lącznie 430 977,54 zł  
Finansowanie:
- środki z budżetu państwa (subwencja) - 215 488,00 zł
- środki z budżetu Powiatu Iławskiego - 215 489,54 zł

opr. na podst. bip mz  
foto mz