Głos św. Jana Chrzciciela nr 162 i Obrzęd wieczerzy wigilijnej

Opublikowano:

Panie, dziękujemy, że przyszedłeś i stałeś się tak bliski przyjmując ludzkie ciało. Przyszedłeś nas zbawić, odkupić nasze grzechy! Tak, wiemy o tym i dziękujemy…

Przyszedłeś również po to, aby nauczyć nas żyć; żyć na ziemi dla życia wiecznego!

Nie chcesz, Panie, naszego sentymentalizmu, kiedy spoglądamy w betlejemski żłóbek, ale naszego działania, którego nową jakość nam przyniosłeś i wysłużyłeś przez Ofiarę Krzyża.

Siostry i Bracia, spoglądając wspólnie w żłóbek, życzymy Wam i sobie, aby pamięć o celowości przyjścia Pana stale nam towarzyszyła. W Nim i przez Niego stajemy się mocni i silni pośród tego świata. Dzięki Jego łasce uświęcającej nasze dusze, czynimy nasze życie podobającym się Panu Bogu.

Błogosławionych Świat Narodzenia Pańskiego życzą
Wasi duszpasterze 

>>>GLOS_NR_162.pdf 

>>>Obrzed_wieczerzy_wigilijnej.pdf