102. rocznica powrotu Lubawy do Macierzy

Opublikowano:

Po I wojnie światowej Polska niepodległa rodziła się w bólach. Dość szybko udało się scalić w jedno państwo   ziemie trzech zaborów, rządzące się odmiennymi systemami prawnymi, różniące się organizacją i nie tylko.

Podobnie działo się w Lubawie. Mimo, że już 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, Lubawa powróciła do Macierzy dopiero 19 stycznia 1920 roku. Stało się tak na mocy traktatu wersalskiego (podpisanego 28 czerwca 1919 roku), który w styczniu 1920 roku wchodził w życie. 

W dniu dzisiejszym z tej okazji 102. rocznicy powrotu Lubawy do Polski, w kościele Farnym odprawiona została uroczysta msza św. dziękczynna z udziałem pocztów sztandarowych.

W uroczystej mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych miasta i gminy z burmistrzem Maciejem Radtke i Przewodniczącym Rady Miasta Janem Sarnowskim oraz zastępcą Wójta Gminy Marianem Licznerskim i Przewodniczącym Rady Gminy Lubawa Janem Laskowskim.

Homilię wygłosił ks. Mieczysław Rozmarynowicz, w której podkreślił, że najważniejsze  w przeciwieństwie do prawa tworzonego przez człowieka, jest prawo boskie. 

(mz)