20 stycznia biskup toruński mianował nowych proboszczów w Złotowie i Gronowie

Opublikowano:

20 stycznia biskup toruński mianował nowych proboszczów w Złotowie i Gronowie.
Nowym proboszczem w parafii pw. św. Mikołaja Gronowie został ks. Karol Schmidt, który dotychczas pełnił posługę w parafii pw. św. Barbary w Złotowie.

Natomiast proboszczem w Złotowie został ks. Jakub Maciejko, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Lidzbarku Welskim.
Dekrety wchodzą w życie z dniem 1 lutego.

FB Diecezja Toruńska