Głos św. Jana Chrzciciela nr 165

Opublikowano:

Siostry i Bracia!
Dzieląc się radością płynącą ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, życzymy Wam, aby czas Świąt Paschalnych i każdy dzień Waszego życia był nieustanną okazją do wzrastania w wierze, że śmierć na zawsze została pokonana i przez łaskę mamy udział w zwycięstwie naszego Zbawiciela. On jako „Pierworodny spośród umarłych” (por. Kol 1,18) nadaje sens naszemu istnieniu, otwierając nas na pełnię życia w nadziei zmartwychwstania naszych ciał do radości wiecznej w dniu ostatecznym. Na naszej drodze do tego celu Zmartwychwstały Pan nieustannie nam towarzyszy udzielając swojej sakramentalnej miłości i łaski, abyśmy już teraz w wymiarze duchowym przechodzili ze śmierci do życia, powstając z naszych grzechów mocą Jego Ducha.

Niech ta pełna radości i nadziei świadomość nigdy nas nie opuszcza w naszej pielgrzymce wiary, otwierając nasze serca coraz bardziej na osobisty dialog miłości ze Zwycięzcą śmierci, piekła i szatana.

Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy!

Więcej w >>>GLOS_NR_1651.pdf