UWAGA! Przypominamy, na których jeziorach powiatu iławskiego obowiązuje strefa ciszy

Opublikowano:

Sezon żeglarski trwa na dobre, warto zatem przypomnieć, że część obszaru powiatu iławskiego objęta jest zakazem używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych. Wynika on z Rozporządzenia Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. i obowiązuje w granicach Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego.Mapa z dokładnym oznaczeniem przebiegu granic parku znajduje się na stronie https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Jeziora objęte tzw. „strefą ciszy” to m. in.: Witoszewskie, Płaskie, Rucewo Małe, Rucewo Wielkie, Gaudy, Czerwica, Januszewskie, Kawki, Łabędzie, Zdryńskie, Głębokie, Urowiec, Plajtek Duży, Plajtek Mały, Jasne, Luba, Kociołek Duży, Perkun, Piotrowskie Małe, Piotrowskie Duże, Osa, Gardzień, Stęgwica, Twaruszek.

Zakaz nie dotyczy natomiast szlaków żeglownych, co oznacza, że nie obowiązuje na szlaku Kanału Elbląskiego, jeziorach Jeziorak i Jeziorak Mały oraz kanale Dobrzyckim. W przypadku rezerwatów przyrody zakaz zakłócania ciszy oraz używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, wynika z art. 15 ust. 1 pkt. 20 i 21 ustawy o ochronie przyrody. W powiecie iławskim rezerwatami przyrody objęte są jeziora: Karaś, Jasne, Luba, Czerwica, Gaudy oraz rzeka Drwęca.

Warto pamiętać, że ten kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody, podlega karze aresztu albo grzywny na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Dla miłośników łodzi motorowych i skuterów wodnych oznacza to, że nie wszędzie mogą relaksować się na wodzie przy warkocie silnika. Właśnie wspomniany warkot silnika jest jedną z głównych przyczyn wprowadzonych zakazów, gdyż dla jednych oznacza on dobrą zabawę, ale innym uniemożliwia na przykład spokojny odpoczynek w ciszy. Zbyt duże fale wytwarzane na zbiornikach wodnych to także zagrożenie dla wodnej fauny i flory. Między innymi dlatego na terenie parku krajobrazowego można pływać jedynie łodziami z napędem elektrycznym. mm

Jak najbardziej zrozumiałe jest, że wielu posiadaczy motorówek, czy skuterów chce w sezonie letnim wykorzystać swój sprzęt. Należy to jednak robić z rozwagą oraz tylko i wyłącznie w miejscach nieobjętych zakazami. Niestety coraz częściej zdarza się, że poruszające się z dużą prędkością jednostki pływające stanowią potencjalne zagrożenie dla odpoczywających, kąpiących się i korzystających ze sprzętu wodnego dla celów rekreacyjnych. Tego typu brawurowe zachowania zakłócają prawo pozostałych osób do spokojnego i bezpiecznego korzystania z wód, stwarzając często potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Dlatego jeżeli osoby poruszające się łódką lub skuterem łamią obowiązujące zakazy, stwarzają niebezpieczeństwo dla innych jednostek pływających lub osób kąpiących się w jeziorze, wówczas należy zawiadomić policję.

Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie powiatu iławskiego, przy okazji patrolowania akwenów, także będą zgłaszali policji tego typu incydenty. Apeluję o rozwagę jednocześnie życząc wszystkim udanego sezonu żeglarskiego. 

Mateusz Szauer, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie 


Fot. www.powiat-ilawski.pl