Powiat Iławski rusza z budową Domu Dziecka w Suszu. Umowa z wykonawcą inwestycji już podpisana

Opublikowano:

12 lipca 2022 r., Samorząd Powiatu Iławskiego  przypieczętował  umową z wykonawcą realizację ważnej inwestycji pn. Budowa domu dziecka wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu”. Mowa o budowie domu dla dzieci w Suszu, który powstanie przy Zespole Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu. Samorząd otrzymał na ten cel dofinansowanie z programu rządowego Polski Ład w wysokości 5 mln zł. Umowę z wykonawcą inwestycji  wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisał Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego, Wicestarosta Marek Polański przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu oraz pełnomocnik Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych ASBUD Sp. z.o.o. Mateusz Ruczyński.

Inwestycja połączona jest z  termomodernizacją Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu wraz  z zagospodarowaniem działki, w tym obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą. Do istniejącego już budynku szkoły (ZS im. Kosmowskiej w Suszu) dobudowany będzie dom dziecka dla 14 podopiecznych. Dodatkowo powstanie m.in. zadaszona wiata rekreacyjna wraz z magazynkiem, utwardzony plac do ustawiania kontenerów śmietnikowych.

– To ważna powiatowa inwestycja, bo dotyczy potrzeb najmłodszych – mówi Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego–  Zapotrzebowanie na domy dla dzieci jest ogromne w naszym powiecie, podobnie jak w całym kraju. Każde takie miejsce jest natychmiast zagospodarowywane, co jest bardzo przykre. Cieszy natomiast fakt, że udaje się nam tworzyć optymalnie normalne warunki dla dzieci w trudnej życiowej sytuacji.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Powiat Iławski a zadanie to będzie dofinansowane z Programu pn.  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowity koszt inwestycji to 8.167.200,00 zł brutto.

Dofinansowanie z programu Polski Ład to 5 mln zł.

Wykonawcą inwestycji jest wspomniane Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych ASBUD Sp. z.o.o., które zaprojektuje i wykona wszelkie roboty budowlane, w terminie 480 dni od dnia podpisania umowy, tj. do 03.11.2023 r.

www.powiat-ilawski.pl

 Bartosz Bielawski (po prawej), Starosta Powiatu Iławskiego oraz Mateusz Ruczyński, pełnomocnik wykonawcy inwestycji Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych ASBUD Sp. z.o.o. tuż po podpisaniu umowy 

Fot. www.powiat-ilawksi.pl (M. Rogatty)