Kolejna pomoc finansowa od Niemców dla uchodźców z Ukrainy

Opublikowano:

15 tysięcy EURO trafiło do Samorządu Powiatu Iławskiego, w postaci darowizny, na rzecz uchodźców z Ukrainy mieszkających w ośrodku administrowanym przez Powiat Iławski. Środki te zostały przekazane przez dwie zaprzyjaźnione szkoły z miasta Herborn w Niemczech. Pieniądze pochodzą ze zbiórki publicznej zorganizowanej m.in. podczas biegu charytatywnego.


Środki zostały zebrane przez szkołę Comenius Schule oraz Johanneum Gymnasium  z Herborn, które od wielu lat są szkołami  partnerskimi Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie. Przeprowadziły one zbiórkę pieniędzy, organizując imprezę charytatywną – bieg, w którym wzięło udział 2500 uczniów z Herborn oraz podczas targów staroci i sprzedaży roślin.


Zebrane i przekazane  kwoty 10 tysięcy Euro (w kwietniu 2022 r.)  oraz przelane niedawno 15 tysięcy Euro są przeznaczone zgodnie z umową o darowiźnie na pomoc osobom, które zmuszone zostały do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych. Środki te zostały przeznaczone w szczególności na dostosowanie i remont budynku, w którym mieszkają obywatele Ukrainy, na zakup wyposażenia pomieszczeń, środków higieny osobistej, odzieży, obuwia, leków niewymagających recept, wyżywienia itp.


Warto wspomnieć, że uciekinierzy z Ukrainy dotarli również do partnerskiego miasta Iławy –  Herborn. W Johhaneum Gymnasium uczy się około 40 uczniów ukraińskich i zostały utworzone trzy klasy. Tym bardziej liczy się gest solidarności i pamięć o tych, którzy ponoszą największe koszty w związku  z przyjęciem  największej liczby uciekających przed inwazją Rosji.


www.powiat-ilawski.pl (Fot. Infoilawa)


W kwietniu 2022 r. mieszkańcy Herborn osobiście przekazali czek na 10 tys. Euro i pomoc rzeczową dla uchodźców z Ukrainy. Na zdjęciu wspólnie ze Starostą Powiatu Iławskiego Bartoszem Bielawskim i dyrektorem liceum Romanem Groszkowskim