Przedstawiamy starostów dożynek gminy Lubawa w Rożentalu 2022

Opublikowano:

Honory starostów dożynkowych w tym roku pełnić będą: Joanna Zakrzewska z Rożentala i  Krzysztof Józefowicz z Wałdyk.

Starościna:

Joanna Zakrzewska z Rożentala od 14 lat wspólnie z mężem Piotrem prowadzi gospodarstwo rolne. Dominującym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła mlecznego i opasowego – łącznie ponad 50 sztuk w tym 23 krowy dojne. Na gospodarstwo składają się także 32 hektary ziemi, są to pastwiska oraz przede wszystkim uprawy kukurydzy na kiszonkę oraz zbóż z przeznaczeniem dla własnej hodowli zwierząt. Rodzina państwa Zakrzewskich stale modernizuje i rozbudowuje swoje gospodarstwo, w którym nie brakuje nowoczesnego parku maszynowego. Gospodarstwo posiada tradycje rodzinne i wielopokoleniowe. Wcześniej hodowlą zajmowali się rodzice męża. Rośnie już nowe pokolenie gospodarzy. Państwo Zakrzewscy wychowują trzy córeczki: 12-letnią Zuzię, 9-letnią Alicję oraz 2-letnią Klaudię.

Starosta:

Krzysztof Józefowicz z Wałdyk od 11 lat zarządza gospodarstwem, które wcześniej należało do jego rodziców. Na powierzchni 85 hektarów w strukturze zasiewów dominują zboża: pszenica, pszenżyto, jęczmień  - wykorzystywane na własne potrzeby oraz rzepak. Pan Krzysztof zajmuje się także hodowlą trzody chlewnej w cyklu zamkniętym – obecnie hoduje 65 loch. Dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych gospodarstwo zostało doposażone w nowoczesny sprzęt rolniczy. Park maszynowy tworzą m.in. 3 ciągniki i kombajn. Jest także profesjonalna, w pełni zmechanizowana baza magazynowa, która pozwala na długotrwałe przechowywanie zebranych plonów. Pana Krzysztofa wspiera żona Monika – na co dzień pracująca w Ośrodku Zdrowia w Rybnie. Małżeństwo wspólnie wychowuje 5-letniego synka Franka.

 

UG Lubawa