194 uczniów ze szkół powiatowych z naukowym stypendium!

Opublikowano:

Stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu iławskiego, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Powiatu Iławskiego, są już tradycją. Dlatego też w 2022 r. także przyznano stypendia, tym razem 194 uczniom  szkół powiatowych. Wręczył je Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego a uroczystość ich wręczenia odbyła się w poniedziałek 19 września w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie. Nieobecni byli uczniowie z Zespołu Szkół w Lubawie, którym Starosta wręczy stypendia w innym terminie  w Lubawie.Stypendium może być przyznane uczniowi, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę  z zachowania oraz został laureatem bądź finalistą olimpiady, konkursu przedmiotowego, na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim, i uzyskał w klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,0 lub uzyskał w szkole w klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 5,0. Stypendium może być przyznane także za osiągnięcia artystyczne uczniowi, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz został laureatem, zdobywcą wyróżnienia i uczestnikiem finału międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu artystycznego, został laureatem wojewódzkiego bądź makroregionalnego konkursu artystycznego, posiada udokumentowane sukcesy w konkursach artystycznych organizowanych w regionie, województwie lub kraju.

W tym roku każdy uczeń otrzymał 650 zł stypendium. Z budżetu Powiatu Iławskiego na ten cel przeznaczono kwotę 126.100,00 zł. 

Przypomnijmy, przyznawanie stypendiów jest możliwe dzięki Uchwale Rady Powiatu Iławskiego z 30 marca 2017 r. oraz Zarządzeniu Starosty Powiatu Iławskiego z  22 sierpnia 2022 r., którym to zarządzeniem Starosta przyznał stypendia uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski.

Cześć artystyczną uroczystości należała do Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku  w Iławie.  Gratulujemy laureatom, a wszystkim uczniom szkół powiatu iławskiego życzymy samych sukcesów i wytrwałości. 

STYPENDIA_STAROSTY_POWIATU_IŁAWSKIEGO_W_ROKU_SZKOLNYM_20212022.pdf 

www.powiat-ilawski.pl (Fot. M. Rogatty)