Rusza kompleksowa modernizacja energetyczna budynku iławskiego liceum. Umowa z wykonawcą już podpisana

Opublikowano:

W Starostwie Powiatowym w Iławie została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji pn. Termomodernizacji i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. Umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym WITKA Sp. z.o.o. w Olsztynie, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Tomasza Olszewskiego, podpisał Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski wraz z Wicestarostą Markiem Polańskim, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Iławskiego, Beaty Szoka.

Przedmiotem umowy jest m.in. przeprowadzenie robót budowlanych polegających na  wykonaniu kompleksowej termomodernizacji zespołu budynków liceum w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. Mówiąc ogółem, będzie to kompleksowa modernizacja energetyczna 9-cio segmentowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie.

Docieplone zostaną ściany zewnętrzne wraz z tynkiem ciepłochronnym i demontażem istniejącej izolacji, docieplone zostaną także stropodachy, wymieniona zostanie stolarka okienna w dużej sali gimnastycznej,  instalacja c.w.u, centralnego ogrzewania (przewody, grzejniki, zawory termostatyczne) wraz z systemem zarządzania energią budynku. Zmodernizowana  zostanie także instalacja elektryczna wbudowanego oświetlenia, nastąpi wymiana  instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 417 dni od dnia podpisania umowy, tj. 26 listopada 2023 r. 

Całkowity koszt inwestycji to: 6 832 650,00 zł brutto

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to: 4 880 561, 90 zł brutto
 

www.powiat-ilawski.pl (Fot. M. Rogatty)