WIECZÓR DLA NIEPODLEGŁEJ w Zespole Szkół w Lubawie

Opublikowano:

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w Zespole Szkół w Lubawie odbyły się obchody 104. rocznicy powrotu Polski na mapę Europy. Wydarzenie zorganizowano pod patronatem Starosty Powiatu Iławskiego – Pana Bartosza Bielawskiego oraz Lubawskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych. Koordynatorem całego przedsięwzięcia była Pani Katarzyna Granacka - nauczyciel Zespołu Szkół w Lubawie.


Uroczystość zainaugurowała msza odprawiona w kościele pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie w intencji poległych w walce o niepodległość Ojczyzny,  pod przewodnictwem Ks. Biskupa Wiesława Śmigla. 
Następnie uczestnicy obchodów wzięli udział w marszu ul. Kupnera oraz Gdańską do Zespołu Szkół w Lubawie, prowadzonym przez członków Stowarzyszenia Miłośników Motocykli Zabytkowych ,,KOMPRESJA”.

Ważnym elementem pochodu była flaga biało-czerwona, którą uczniowie przenieśli do budynku szkoły.
Przed rozpoczęciem oficjalnej części uroczystości, uczniowie przygotowani przez Pana Mirosława  Gajewskiego odtańczyli poloneza.
Kolejnym punktem obchodów była część artystyczna  przygotowana przez uczniów klas: II D, IV H gi i III G oraz I N, pod kierunkiem Pani Danuty Jaworskiej. W trakcie akademii  wygłoszone zostały wiersze opatrzone komentarzem dotyczącym ważnych wydarzeń historycznych naszej Ojczyzny. Publiczność zebrana w auli szkoły, mogła nie tylko wysłuchać piosenek dedykowanych uczestnikom walk o niepodległą Polskę, ale też przyczynić się do wykonania kilku z nich. 

Z gorącym aplauzem zgromadzonych spotkał się występ najmłodszej uczestniczki przedstawienia – Franciszki Granackiej. Jej recytacja wiersza odnoszącego się do tematyki uroczystości, przypomniała słuchaczom, że słowo ,,patriotyzm” to nie archaizm, ale postawa, którą można kształtować  również we współczesnych czasach już od najmłodszych lat.

Po występach uczniów, Dyrektor Szkoły Pani Anna Empel przywitała zebranych, wśród których znaleźli się między innymi: Pan Bartosz Bielawski - Starosta Powiatu Iławskiego, Pan Marek Polański - Wicestarosta Powiatu Iławskiego, Pan Marek Borkowski – Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego, Pan Tomasz Ewertowski – Wójt Gminy Lubawa, Pan Jan Szynaka – Prezes firmy Szynaka Meble oraz Pan Roman Gancarz - Przewodniczący Rady Rodziców. 

Dyrektor Szkoły po przemówieniu skierowanym do przybyłych uczestników uroczystości, wręczyła podziękowania tym osobom, które przyczyniły  się  do jej przygotowania.

W dalszej części obchodów, głos zabrał Pan Marcin Deka - członek Lubawskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i przypomniał drogę Powrotu Lubawy do Macierzy, a chór APPASJONATA, pod batutą Pana Marka Józefowicza dostarczył doznań duchowych, odśpiewując Rotę oraz szlagiery polskiej muzyki.

Podczas trwania obchodów można było także skosztować ciasta przygotowanego przez rodziców i uczniów Zespołu Szkół w Lubawie, tortu wykonanego przez uczniów praktycznej nauki zawodu Szkoły Branżowej I Stopnia, pod opieką Pani Heleny Wyżlic, obejrzeć pokaz militariów przygotowanych przez Pana Tomasza Ługiewicza oraz umundurowania zaprezentowanego przez członków Stowarzyszenia REDUTA Tradycji i Historii Ziemi Lubawskiej, a także odwiedzić strzelnicę szkolną prowadzoną przez Pana Krzysztofa Śmigielskiego.
 
Wspólne spotkanie w dniu Narodowego Święta Niepodległości na pewno na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników. Uświadomiło ono zgromadzonym, jakim wielkim dobrem jest niepodległość kraju, gdyż ponadczasowe pozostają słowa wybitnego Polaka - Marszałka Józefa Piłsudskiego, że kto nie szanuje i nie zna swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.

materiał ZS w Lubawie