Rozmowa z Bartoszem Bielawskim Starostą Powiatu Iławskiego

Opublikowano:

Rok 2022 zamknęliśmy z dużą satysfakcją inwestycyjną

Panie Starosto, wróćmy na kilka chwil do roku 2022. Proszę powiedzieć, dlaczego budowa nowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie, która to inwestycja została oddana do użytku w 2022 r., jest tak ważną w Powiecie Iławskim?

-
Z kilku powodów. To pierwsza budowa szkoły od podstaw w Iławie od 1989 roku i w tych kategoriach to wydarzenie historyczne. Kolejny powód to fakt, że dzięki tej inwestycji w sposób przełomowy i zasadniczy poprawiła się jakość edukacji i szkolnego życia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w naszym powiecie.

To także placówka, która urzeczywistnia marzenia nie tylko dzieci i młodzieży, również ich rodziców, pracowników, a także nasze, władz samorządowych Powiatu Iławskiego. Nawet przez moment nie mieliśmy wątpliwości co do celowości tej inwestycji. Jestem przekonany, że nowa siedziba otwiera szersze perspektywy, szanse dla dzieci z niepełnosprawnościami z Powiatu Iławskiego, ale również z powiatów ościennych. Pragnę zaznaczyć także, że ośrodek to wyjątkowe miejsce z bogatą historią i dorobkiem, w którym pracują osoby kompetentne, z energią, pomysłami, a przede wszystkim z sercem.

Inwestycja ta to także ogromne przedsięwzięcie finansowe dla samorządu. O jakich kwotach mówimy?

-
Tak, to była ogromna inwestycja, która, co trzeba zaznaczyć, w ponad 50 procentach została sfinansowana z budżetu Powiatu Iławskiego. Szczególne podziękowania kieruję do Rady Powiatu Iławskiego za podjęcie tej trudnej, ale słusznej decyzji o przeznaczeniu w budżecie powiatu tak dużych środków finansowych na jej realizację, jest to bowiem kwota 13,7 mln zł, co stanowi 56,82% całości inwestycji.

Budowa została oczywiście dofinansowana także z kilku źródeł zewnętrznych. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, czyli samorząd województwa wraz z sejmikiem i zarządem przekazał niemal 6,4 mln zł. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, w ramach dotacji celowej, przekazał na tę inwestycję ponad 3 mln zł; ponadto z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazano nam dotację w wysokości około 1 mln zł i kolejną, ponad 1,3 mln zł, na wyposażenie. Wszystko to dopełniło dzieła.

Oświata jak widać to oczko w głowie Samorządu Powiatu Iławskiego. Czy to dobre spostrzeżenie?

-
Oświata to faktycznie bardzo ważny aspekt działania naszego samorządu, można powiedzieć filar. Poza budową od podstaw Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, w 2022 roku dobiegła końca inwestycja dofinansowana ze środków unijnych, polegająca na przeprowadzeniu termomodernizacji Zespołu Szkół w Lubawie. W październiku 2022 r. podpisaliśmy umowę na realizację kolejnej, podobnej inwestycji, polegającej na termomodernizacji i przebudowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Jednak nie tylko tę inwestycjami oświatowymi żyje Powiat Iławski..

-
Tak, to prawda. Z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozyskaliśmy 5 mln zł na powstanie Domu dla Dzieci w miejscowości Susz w Powiecie Iławskim. Całkowity koszt inwestycji to ponad 8 mln zł. Umowę z wykonawcą podpisaliśmy w lipcu tego roku, zatem jest to inwestycja w trakcie realizacji. Jest ona połączona z termomodernizacją Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu wraz z zagospodarowaniem działki, w tym obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą.

 Do istniejącego już budynku szkoły, właśnie ZS im. Kosmowskiej w Suszu dobudowany będzie dom dziecka dla 14 podopiecznych. To ważna powiatowa inwestycja, bo dotyczy potrzeb najmłodszych. Zapotrzebowanie na domy dla dzieci jest ogromne w naszym powiecie, podobnie jak w całym kraju. Każde takie miejsce jest natychmiast zagospodarowywane, co jest bardzo przykre. Cieszy natomiast fakt, że udaje się nam tworzyć optymalnie normalne warunki dla dzieci w trudnej życiowej sytuacji.

A co dzieje się w Powiecie Iławskim w kwestiach pozainwestycyjnych?

-
Na tym polu także możemy pochwalić się powodzeniami. Powiat Iławski znalazł się bowiem w gronie najbardziej innowacyjnych samorządów w kraju. To efekt działań Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie i Inkubatora Technologicznego, które są jednostkami samorządu Powiatu Iławskiego. Zaczęło się od pomysłu, skończyło najbardziej prestiżową nagrodą, jaką otrzymać może samorząd w obszarze innowacyjności.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Warszawie w maju 2022 roku, z udziałem Ministra Rozwoju i Technologii, odebrałem wyróżnienie w konkursie „Innowacyjny samorząd” za opracowanie koncepcji, stworzenie i wdrożenie przez Powiatowy Urząd Pracy i Inkubator Technologiczny w Iławie regionalnej platformy rekrutacyjnej Pr@ca wNet. Konkurs jest organizowany przez Polską Agencję Prasową. Platforma, o której mowa, to nowatorskie w skali kraju narzędzie, które wspiera pracodawców w pozyskiwaniu i rekrutacji pracowników o zróżnicowanych kwalifikacjach i doświadczeniu spośród wszystkich osób – zarówno bezrobotnych, jak i tych, które chcą zmienić swoją obecną pracę. Pracodawcy, dzięki zaawansowanym mechanizmom filtrowania informacji, znajdą w naszej bazie profile tych kandydatów, którzy ściśle spełniają ich oczekiwania.

 Angażujemy się także w akcje profilaktyczne, zdrowotne – współorganizowaliśmy Białe Soboty, w zakresie profilaktyki czerniaka, naszą inicjatywą była też realizacja Powiatowego Programu Sadzenia Drzew Miododajnych, akcja o charakterze edukacyjnym i wiele innych inicjatyw mniejszych i większych, które dają wiele satysfakcji i są potrzebne mieszkańcom naszego powiatu.

Zatem rok 2022 zamyka się niewątpliwym sukcesem i satysfakcją dla Samorządu Powiatu Iławskiego. A jakie są dalsze plany inwestycyjne w Powiecie Iławskim?

-
Słowo sukces nie do końca pasuje do opisu roku 2022. Satysfakcja tak, bo udało się dokończyć kluczową inwestycję, jaką było oddanie do użytku wymienionej już nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Iławie. Opisując rok 2022, działania w nim wykonane, użyłbym określenia realizm ekonomiczny.

Jaką kwotę przeznaczono w budżecie na rok 2023 na inwestycje?

-
Na inwestycje powiatowe zaplanowaliśmy kwotę ponad 40 mln zł i żywię nadzieję, że tak się stanie. Dziękuję radzie, że podczas grudniowej sesji jeszcze w 2022 r. podjęła uchwałę, zatwierdzającą ten trudny budżet. Musimy przyzwyczaić się do tego, że nie wszystkie inwestycje, które zostały zapisane w wieloletniej prognozie finansowej, będą realizowane. 2-3 lata wstecz mogliśmy precyzyjnie określić nasze dochody i zakładać, że rok do roku będą one rosły. Podkreślam, że w obecnym budżecie pracujemy na dochodach z 2018 roku.

Jakie mamy wydatki - wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, jak one wzrosły. Nie jest to budżet naszych marzeń, ale jest to jedyny budżet, który można było złożyć przy zachowaniu nuty inwestycyjnej. Życzylibyśmy sobie, aby inwestycji było o wiele więcej, np. w drogownictwo, niestety nie jest to możliwe.  Duża część środków inwestycyjnych zaplanowanych na 2023 rok to pieniądze tzw. znaczone, co oznacza, że można je wydać wyłącznie na wskazany cel - albo wcale. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. w zakresie środków na budowę domu dziecka w Suszu oraz termomodernizację liceum w Iławie. Tych pieniędzy samorząd nie może przesunąć, np. na drogownictwo.

www.powiat-ilawski.pl

To najważniejsze liczby, które opisują przyjęty budżet Powiatu Iławskiego na 2023 rok (wszystkie liczby w przybliżeniu do całości):

dochody: 161 mln zł;
wydatki: 187 mln zł;

deficyt budżetowy: 26 mln zł (źródła finansowania: 13 mln - wolne środki, 1 mln - środki niewykorzystane, 12 mln - kredyty);

wydatki inwestycyjne ogółem: 42,5 mln zł;
w tym wydatki inwestycyjne na drogi: 25,5 mln zł.