Sesja Rady Miasta Lubawa. Powołanie komisji konkursowej w celu wyboru Kierownika Ośrodka Zdrowia w Lubawie

Opublikowano:

W związku z odwołaniem z funkcji Kierownika Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie przez Radę Społeczną przy Ośrodku Zdrowia w Lubawie, radni miasta Lubawa podczas dzisiejszej sesji do porządku obrad dodali punkt: powołanie komisji konkursowej w celu wybrania nowego kierownika tej jednostki.

W skład Rady Społecznej wchodzą: jako przewodniczący – Burmistrz Miasta Lubawa lub osoba przez niego wyznaczona; jako członkowie: przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, pięciu przedstawicieli wybranych przez Radę Miasta Lubawa. 

W skład komisji konkursowej głosami radnych weszli: 2 lekarzy: lek.med. Jolanta Szulc - Nowe Miasto Lub., lek.stom. Paweł Zieleziński - Grodziczno, Bolesław Zawadzki z ramienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Jerzy Brodowski - radny, Jan Sarnowski - radny, Dariusz Kawka -radny, Grzegorz Rolka - radny.

Przewodniczącym komisji konkursowej głosami radnych został radny Jerzy Brodowski.

(mz) 
foto archiwum