Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK powiatu iławskiego. Sukces Zespołu Szkół w Lubawie

Opublikowano:

We wtorek 25 kwietnia w Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK pod patronatem starosty Bartosza Bielawskiego, w których na torze zadaniowym rywalizowało 10 drużyn z terenu powiatu iławskiego.

Wiedzę teoretyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy weryfikowano za pomocą pisemnego testu. Natomiast umiejętności praktyczne uczestników oceniane były przez sędziów na 5 stanowiskach pozoracyjnych. Zawodnicy musieli poradzić sobie z krwotokiem po skaleczeniu nożem oraz szkłem, raną po oparzeniu oraz nieprzytomną osobą po upadku ze schodów i porażeniu prądem.

Nie zabrakło utrudniających osób z zaburzeniami wywołanymi zażyciem substancji zabronionych, czy leków. Największym wyzwaniem dla zawodników było opanowanie emocji pozorantek oraz własnych w trakcie zabezpieczania amputowanych palców i przebitej nożem na wylot dłoni. W wielu sytuacjach konieczne było przeprowadzenie resuscytacji krażeniowo-oddechowej u osoby dorosłej oraz dziecka. Sędziowie oceniali także sposób użycia środków ochrony osobistej i sposobu informowania o zdarzeniu dyspozytora numeru alarmowego.

Klasyfikacja w kategorii szkół ponadpodstawowych:
Zespół Szkół w Lubawie – 240 pkt.
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie – 238 pkt.
 Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie – 232,4 pkt.
 Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie – 174,4 pkt.

Klasyfikacja w kategorii szkół podstawowych:

Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach – 239,2 pkt.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie – 198,8
Szkoła Podstawowa w Gromotach – 196 pkt.
Szkoła Podstawowa w Gałdowie – 190,8 pkt. i dyplom za najlepszą współpracę zespołową
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie – 180,8 pkt.
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie – 147,6

Puchary, dyplomy i nagrody ufundowali i wręczyli przedstawiciele władz samorządowych na szczeblu powiatowym, gminnym oraz miejskim. Wsparcie w formie dotacji przekazała gmina wiejska Iława oraz gmina miejska Iława i Lubawa. Natomiast nagrody rzeczowe zakupiono dzięki dofinansowaniu urzędu miasta w Kisielicach z burmistrzem Rafałem Ryszczukiem.

Nie zabrakło słów uznania i gratulacji od wicestarosty Marka Polańskiego, wójta Krzysztofa Harmacińskiego i burmistrza Dawida Kopaczewskiego. Gościem honorowym była również Grażyna Kemska dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie oraz Piotr Wlazłowski komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.

Natomiast wyrazy wdzięczności i podziękowania zarówno dla uczestników, ich opiekunów za udział oraz darczyńców przekazał prezes PCK Janusz Skuzjus wraz z zarządem. Koordynatorem i sędzią głównym mistrzostw był instruktor pierwszej pomocy PCK Grzegorz Gortatowski. Natomiast nad stroną organizacyjną czuwała kierownik biura PCK Irena Igielska wraz z wiceprezesem Krzysztofem Tomankiem i członkiem zarządu Edwardem Jasikiem.

Zwycięskiej drużynie z Lubawy życzymy powodzenia podczas etapu okręgowego Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Olsztynie.

materiał: Mariusz  Brzozowski  rzecznik PCK 

Drużyna Zespołu Szkół w Lubawie