UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 W ZESPOLE SZKÓŁ W LUBAWIE

Opublikowano:

23 czerwca 2023 r. w Zespole Szkół w Lubawie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Po odśpiewaniu hymnu narodowego, głos zabrała Dyrektor Szkoły, Pani Anna Empel, która powitała przybyłych gości: przedstawicieli Rady Rodziców – Pana Romana Gancarza, Panią Katarzynę Raszkowską i Pana Piotra Kamińskiego, członka Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie – Pana Romana Czacharowskiego, Radnego Powiatu Iławskiego – Pana Stanisława Kruszewskiego, rodziców, nauczycieli oraz uczniów.

Ostatni dzień roku szkolnego był także ostatnim dniem spotkania Dyrektor Szkoły, Pani Anny Empel, z uczniami Zespołu Szkół w Lubawie. Pani Dyrektor zwróciła się do młodzieży i nauczycieli ze słowami podziękowań za wysiłek i trud wkładany w osiąganie wysokich wyników w nauce, życząc jednocześnie wielu kolejnych sukcesów oraz udanego letniego wypoczynku.
Słowa gorących podziękowań za efektywną współpracę oraz zaangażowanie w życie szkoły  popłynęły także w kierunku przedstawicieli Rady Rodziców. Dyrektor Szkoły dziękowała również organowi prowadzącemu Zespół Szkół, czyli Samorządowi Powiatu Iławskiego, za wieloletnią współpracę oraz decyzje służące rozwojowi szkoły.

Po przemówieniu Dyrektor Szkoły głos zabrali przedstawiciele Rady Rodziców – Pan Roman Gancarz i Pani Katarzyna Raszkowska. Zwracając się do Dyrektor Szkoły, Pani Anny Empel, wyrazili wdzięczność za owocną współpracę, rozwój szkoły oraz wyjątkową atmosferę, w której młodzież mogła zdobywać wiedzę i doświadczenie. Kwiaty i słodki upominek były uzupełnieniem słów wdzięczności.

Ważną częścią uroczystości było wręczenie świadectw z wyróżnieniem uczniom, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen – co najmniej 4,75. Uczniowie otrzymali także nagrody za osiągnięcia w konkursie historycznym, stuprocentową frekwencję w całym cyklu szkolnym, pracę w wolontariacie i reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym.

Akcentem wieńczącym uroczystość zakończenia roku szkolnego były podziękowania od uczniów Zespołu Szkół skierowane do Pani Dyrektor. Przedstawicielki uczniów złożyły podziękowania za możliwość zdobywania wiedzy na wysokim poziomie oraz za trud włożony w rozwój szkoły, w której uczniowie zawsze czuli się bezpieczni i zaopiekowani. Słowa podziękowań uzupełniły wersy wiersza: „Niech kwiaty powiedzą to, czego usta nie mówią nieśmiałe. Co w sercach naszych zostanie w skrytości, wiecznym oddźwiękiem naszej  wielkiej wdzięczności” oraz kwiaty i kosz słodkości.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości uczniowie udali się do klas. Po otrzymaniu świadectw oraz pożegnaniu się z wychowawcami, mogli rozpocząć długo wyczekiwane wakacje.

materiał ZS w Lubawie