Lubawski Budżet Obywatelski. Przedszkolacy się ucieszą!

Opublikowano:

Do 14. października trwało głosowanie na projekt który będzie wykonany w ramach Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy do LBO zgłosili dwa projekty: „Budowa oświetlenia na kortach nr 2, 3, 4 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie”  oraz „Modernizacja placu zabaw na terenie rekreacyjnym Przedszkola Miejskiego w Lubawie”. Lubawianie zdecydowanie opowiedzieli się po stronie realizacji przedszkolnego placu zabaw, przyznając mu ponad trzykrotnie więcej głosów.

Głosowanie rozpoczęło się 21. września i było przeprowadzone w formie tradycyjnej „papierowej” oraz online przez stronę lbo.lubawa.pl. „Za” budową oświetlenia na kortach opowiedziało się 133 mieszkańców, natomiast aż 424 jako projekt do realizacji w przyszłym roku wskazało modernizację placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego. Z łącznie 557 głosujących aż 375 swój głos oddało drogą elektroniczną.

Zwycięski projekt zakłada zagospodarowanie ogrodu przy budynku Przedszkola Miejskiego z uwzględnieniem terenu zewnętrznego po zlokalizowanym wcześniej w tym miejscu Żłobku Miejskim. Zadanie obejmuje usunięcie zużytych technicznie urządzeń zabawowych i montaż 22 sztuk nowych elementów placu zabaw. Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego oraz podniesienie standardu miejsca rekreacyjnego w obrębie Przedszkola Miejskiego poprzez montaż nowoczesnych, atestowanych i bezpiecznych urządzeń zabawowych. 

Według wnioskodawcy modernizacja placu zabaw zapewni warunki do właściwego rozwoju psychofizycznego i psychomotorycznego dzieci oraz zaspokojenia aktywności ruchowej najmłodszych lubawian. Umożliwi także zdobywanie nowych umiejętności oraz zachęci do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Szacunkowa wartość projektu to również niespełna 200 tysięcy złotych. Będzie zrealizowany w 2024 roku.

źródło lubawa.pl